Blog

Suriye’de Eğitimin Yeniden Yapılandırılması: Barış İnşası Aşamasında Zorluklar ve Fırsatlar – ESCWA

Yardım ve Koordine Birimi “Suriye’nin Gelecekteki Ulusal Gündem” programı tarafından uzmanlar bazında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı “Suriye’de Eğitimin Yeniden Yapılandırılması: Barış İnşası Aşamasında Zorluklar ve Fırsatlar” adı altında 24-25 Temmuz 2018 arasında Beyrut, Lübnan ESCWA binasında düzenlendi.

Toplantı Suriyeli uzmanların, eğitim sektörü ve diğer sektörler yurttaşlık ve kültür arasındaki ilişki, savaş sonrasında Suriye’de barış oluşturma aşamasında eğitim ile ilgili zorluklar ve fırsatlar üzerinde diyalogu ile devam etti. Bilgi Yönetimi Birimi Direktörü “Suriye’de Okullar” yıllık raporuna ilişkin bir özet, 2018 baskısında en önemli istatistikler ve sonuçları sundu, periyodik olarak Suriye’de eğitim sektörü ile ilgili sayı ve istatistiklerin olmasının önemini anlatı.

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *