Savunuculuk

Vedios

 • Yardım ve Koordine Birimi'ndeki savunuculuk ve iletişim bölümünün tanımı:

  Savunuculuk Bölümü, Mart 2017’nin başında kuruldu. Bölüm, medyayı, yerel ortaklıklar ve uluslararası ilişkileri olmak üzere birçok alanı içermektedir. Bölüm personeli şimdilik  4 kişiden oluşmaktadır kadroyu ve görevleri gereksinimlere göre genişletmek mümkün. Rapor dört bölümden oluşur: savunuculuk, medya, yerel ortaklıklar ve uluslararası ilişkiler.

 • Medya ve tasarım:

  Medya ve tasarım, savunuculuk bölümünün önemli unsurları olarak birimin sesini dış dünyaya iletmenin tek ve en etkili araçlarıdır. Programların, bölümlerin ve kampanyaların bölümlerini, baskı ve görsel materyallerin üretimini aynı çerçevede üreten tüm tasarımları üretmekle sorumludur. Sosyal ağlar ve web sitesi aracılığıyla bölümdeki medya, birim ile çeşitli yazılı, görsel ve işitsel medya arasındaki bağlantıyı kurarak onları savunuculuk kampanyalarına katılmaya ve medyada mümkün olan en iyi şekilde birliği sunmaya teşvik eder.

 • Vizyon:

  Savunuculuk departmanında sorunsuz ve profesyonel bir şekilde çalışabilen bir medya ekibini güçlendirmek için Yardım ve Koordine Biriminin kuruluş ruhuna uyan ve mümkün olan en düşük maddi imkanlarla bir bütün olarak hedeflere ulaşmaya katkı sağlamak. Suriye davasının insani yönüne vurgu yaparak toplumu harekete geçirme ve savunuculuk kampanyalarına katılım sağlayarak ihtiyaçları uygar bir şekilde vurgulamaya çalışmak.

 • Yerel ortaklıklar ve uluslararası ilişkiler:

  Yerel ortaklıklar, bireyler ve gruplarla iletişim yeteneği olduğu gibi, kuruluşun takipçisine yönelik olarak kendini görev ve faaliyetleri ile temsil ettiği penceredir. İç ve dış kamuoyu ile farklı görüşteki gruplarla iletişim ve iş birliğini güçlendirmek için gerekli olan omurga ve motordur.
  Yerel ortaklıklar, sivil toplum örgütleri, fon sağlayıcılar, uluslararası kurumlar, Türk kurumları ve Suriye geçici hükümetine bağlı olan yerel ortaklıklar, yerel meclisler ve yerel STK’lar ile ağ oluşturma ve iş birliği yapmada önemli bir rol oynamaktadır.
  Birimin program ve faaliyetlerini savunmak, halkla ilişkilerde önemli rol oynamakla birlikte, birimin idari ve hukuki konularını Türk yetkili makamları nezlinde takip eder. Uluslararası iletişim, fon sağlayıcılar ve uluslararası örgütlerle olan ilişkileri güçlendirmede ve Suriye’nin sesini dürüstçe ve şeffaf bir şekilde iletmek için ilgili konferanslara ve çalıştaylara destek ve katılım sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

 • Savunuculuk Bölümünün Ürünleri:

  • Acil durum raporları Fırat Nehri Barajı ve El-Tabka kuşatması gibi insani veya toplumsal bir meseleyi yansıtıyor.
  • Fırat nehri baraj videosu, El-Tabka kuşatması, Han Şeyhun katliamı ve El-Vaır’da zorla yerinden edilmek gibi diğer programlar ve bölümler tarafından yayınlanan raporlar için görsel malzeme üretimi.
  • Birim programları için raporlar, yayınlar ve afişler tasarlamak ve aşı kampanyası için toplumu bilinçlendirme ve harekete geçirmek için broşür tasarımları yapmak.
  • Fırat Barajı ve El-Tabka kuşatılması gibi konular için basın konferansları düzenlemek.
  • Buğday çalıştayı gibi organizasyonlara katkıda bulunmak.
  • Suriye Geçici Hükümeti ile Yardım ve Koordine birimi ve il konseyleri arasındaki iş birliği ve eşgüdüm mekanizmaları konferansı gibi konferanslar, seminerler düzenlenmesi.

Savunuculuk Ürünleri

 • Euphrates Dam Flash Report
  March 29, 2017
 • Al-Tabaqa Under Siege
  April 25, 2017
 • The Demographic Change and Forced Displacement in Syria
  June 30, 2017