Felaketten Öncki Çağrı

9 Kasım 2015 tarihinde Suriye halkının yardımı için çalışan seksenden fazla kuruluş tarafından başlatılan çağrı, Suriye’de kamplarda yerinden edilmiş ve zorla göç edilenlerinin üzerlerine 2015-2016 kışın beklenen şiddetli soğuk dalgaların riski ihtimaline karşı başlatmıştır.
Çağrı, uluslararası toplum, Suriye halkının dostları ve Birleşmiş Milletler örgütlerini, soğuk dalgalarının neden olduğu zor şartlar nedeniyle ülke içinde ve dışında mültecilerin ve yerlerinden edilmiş Suriyelilere yardım etmek, beklenilen felaketten kaçınmak için acil eylemde bulunma çağrısında yaptı. Özelikle Rus jetlerinin sivil alanların bombardımanı sonucunda, Eylül ayında yaklaşık 25 bin aile yerinden edildiği tespit edildi, bunlar da son iki yılda yerinden edilmiş yaklaşık 27 bin aileye eklendi.
Çağrı, geçen kış aylarında bölgeye vuran fırtına olaylarında meydana gelen trajik olayların tekrarlanması konusunda uyarıda bulunuldu.
Donma ve soğuk algınlığı, ısınma, yetersiz müdahale, karların ve sellerin sebebiyle yolların kesilmesi sonucu, onlarca çocuk, kadın ve yaşlı, kampta hayatını yitirirken, gıda ve sağlık gibi insani yardımlara erişimi engelledi.
Çağrı, bir basın toplantısıyla başlatıldı, toplantıya İslami vaiz Salman El-Ude, İbrahim Farah İdlib Ortodoks Kilisesi başkanı, gazeteci ve aktivist Hadi El-Abdullah ve Suriye Sivil Savunma Müdürü Raid Salih, “Yardım ve Koordine Birimi” İcra Direktörü Orhan Muhammed, ” Uluslararası Yardımlaşma Ve Kalkındırma Derneği-UNSUR temsilcisi Hamza El-Abdullah ve uzaktan televizyon konuşması aracılığıyla büyük İslam alimi Ali Muhyiddin Kara Daghi katıldı.

 

“Kış Fonu” kurulması için danışma toplantısı
Kış Fonu kurulması amacıyla bir danışma toplantısı yapıldı seksenden fazla Suriye sivil toplum kuruluşların katılımıyla Reyhanlı’da düzenlendi ve birkaç gün önce yapılan çağırıyı izledi. Bu toplantıdan sonra, Katar Devleti girişimiyle Yardım ve Koordine Birimi Derneği’nin aracılığıyla milyon dolarlık yardımda bulundu, ayrıca diğer kurumlardan çok farklı katkıları Suriye içindeki yerinden edilirmişler ve kuşatılmış alanlarda bulunanlara yardımcı olması için “kış fonu” başlatıldı.
İstişare toplantısının amacı mümkün olduğunca Suriye içinde ve Ortadoğu’da son otuz yılın en zor kışı olma olasılığı pek çok raporda uyarmasıyla önümüzdeki kış, soğuk dalgasına karşı ortak mekanizmalar bulmak, kuşatma altındaki kamplarda ve bölgelerde ihtiyaçları karşılamak için çalışma ve çabalarını koordine etmek. Toplantı sonrası birkaç komite kuruldu, ilişkiler ve mali kaynaklarının yönetimini koordine etmek yönetim komiteleri oluşturuldu. Bilgi, veri ve istatistiklerin kapsama alanını genişletmek ve müdahale tekrarlanmasını önlemek için bir müdahale platformu olarak paylaşılması da önem arzetmekteydi. İstişare toplantısında düzenlenen dört çalıştay .. “bilgi paylaşmak Mekanizmaları” başlıklı altında Yardım ve Koordine Birimi tarafından sağlanan kuruluşlarla paylaşmak üzere bilgi ve mekanizmaların toplama yöntemleri üzerinde yapıldı, o bilgiler temelinde müdahale ve öncül temellidir. Katılımcılar daha sonra üç teknik çalıştaya ayrıldı: kuşatılmış alanlar çalıştayı, kuşatılmamış alanlar çalıştayı ve koordineli destek organizasyonları çalıştayı. Danışma toplantısı sonuç bildirgesiyle sonlandı, yakın gelecekte bağış konferansı yapılma sayesinde müdahalenin genişletmesi ve artırılması ,muhtemel hasar azaltmak için kış fonu destekleme kararı alındı.

 

“Kış Fonu” Müdahalesi
Fon çalışmaları Mart 2016 ayında kış sezonunun sonunda sona erdi ve aynı zamanda Fon yönetimi tarafından değerlendirildi, sezonun ve çalışmaların veri ve koşullarına göre makbul sonuçlara varıldı. Müdahale, Suriye kuzeyinde bulunan kamplar ve afet alanlarında yerinden edilmiş ailelerin yararlandığı yardım değeri 16.000.000 milyon dolarlık, katılımcı kuruluşlar tarafından sunuldu ve çalışmalar bunları aşarak Türkiye’de bulunan Suriyeli aileleri kapsadı. Fon yaklaşık 1 milyon kişiye fayda sağlamıştır. Kış Fonu, birçok gıda maddeleri ve malzemeler, acil sıcak öğün, gıda sepetleri ve genellikle gıda olmayan maddeleri, barınak ve gıda sektöründeki ihtiyacı kapsadı.

 

Videos

Galeri̇