Kapasite Geliştirme

Videos

 • Program tanımı:

  Kapasite oluşturma kavramı, bireylerin, kurumların ve toplumun, mevcut kaynaklarını organize etmek ve en iyi şekilde kullanmak amacıyla amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için etkinlik ve aktiviteleri beceri ve etkin bir şekilde gerçekleştirme kabiliyetinin güçlendirilmesini yansıtır.

 • Amaçları:

  • Bireylerin ve kurumların temel bilgi ve denetleyici teknik ihtiyaçlarını belirlemek.
  • Sürdürülebilir kalkınmanın bir girdisi olarak kapasite geliştirme programlarının uygulanması için gerekli olan pratik fikirleri, yaklaşımları ve belirleyicileri tayin etmek.
  • Tasarım ve uygulama araç ve taktikleri konusunda eğitim vermek.
  • Bireylerin ve kurumların gelişim sürecine başarılı bir şekilde girme kapasitelerini güçlendirmek ve tasarım ve uygulama süreçlerinde aktif bir rol oynamak.
  • Bireylerin ve kuruluşların sürdürülebilir kalkınma için bilgi kapasitelerini geliştirerek çabalarını değerlendirmek ve deneyimlerini öğrenmeleri için kapasitelerini arttırmak.
  • Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine girmelerini sağlamak için bireyler ve kurumlar için gerekli bilgileri temin etmek.
 • Başlıca Görevler ve Faaliyetler:

  • Kişiler ve kurumlar için eğitim programlarının organizasyonu ve bu yolla araştırma ve eğitim.
  • İdari, finansal ve lojistik alanlarında eğitim verilmesi.
  • İnsani ve sürdürülebilir kalkınma sektörleriyle ilgili teknik eğitimin uygulanması.
  • İç ve dış iletişim becerilerin geliştirilmesi ve katılımcılık kavramının geliştirilmesi.
  • Gözetim ve Degerlendirme kavramlarıyla ilgili ortakların becerilerinin geliştirilmesi.
  • İhtiyaç değerlendirmesi ve önceliklendirme kavramları üzerine ortakların kapasitesinin geliştirilmesi.
  • İdari ve teknik çalışmaların uygulanmasında profesyonellik kavramlarının ve uluslararası standartların uygulanmasının geliştirilmesi.