Blog

Yardım ve koordine birimi Derneği-ACU, Bilgi yönetim Birimi- IMU, “Kuzey Suriye kamplarında kış ihtiyaçları” raporunun beşinci baskısını yayınlayarak, kampların gerçekliğine, yerinden edilenlerin ikamet yerlerinin niteliğine ve yaş gruplarına ışık tutuyor. Suriye krizinin önceki yıllarında kampların karşılaştığı zorluklarla önümüzdeki kış kamplarda yerinden edilenleri tehdit edebilecek tehlikeleri de yansıtan raporda, insani müdahale için uluslararası standartlara uygun en önemli ihtiyaçlar ve miktarları da yer alıyor ve yerinden edilmiş kişileri tehdit edebilecek doğal afetlerin etkisini azaltmak için yerinden edilenler ve kamp sorumlularının izlemesi gereken en önemli uygulamalara da dikkat çekiyor.

155 Downloads

Bilgi Yönetimi Birimi IMU, Suriye’deki çatışma nedeniyle devam eden kırılganlıkları ışığında okulların ve öğrencilerin artan ihtiyaçları ve önceliklerinin yanı sıra, rejimin kontrolü dışındaki tüm alanlarda eğitim sektörünün durumunu vurgulamak için yıllık raporu “Suriye’de Okullar 2019” un beşinci baskısını yayınladı. Bilgi Yönetimi Birimi IMU”, daha fazla okuldan veri toplamak için araştırmacı sayısını artırdığı için kuzey Suriye’deki kapsamını genişletmeye çalıştı; Buna göre, bu versiyon toplam 38.538 elektronik form ve öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için 34.522 görüş anketine dayanarak, 6 il, 78 ilçede 4.016 okulun değerlendirilmesini içermektedir. Beşinci baskı, faal okul binaları, okullarda su ve sanitasyon, okul ekipmanları, okul aşamaları ve okul günleri, müfredat, diplomalar, öğrenciler ve öğretmenler ve onların ihtiyaçları, psikolojik destek ve engelli öğrenciler, eğitim sürecini düzenleyen politikalar ve prosedürler, önceliklere ve tavsiyelere, ayrıca hizmet dışı okullar hakkında ayrıntılı bilgi içerir. Ayrıca raporun mevcut versiyonun sonuçları ile çeşitli konulardaki önceki versiyonlar arasında bir karşılaştırma yapılmıştır.

Suriye’deki okul raporlarının önceki versiyonunu aşağıdaki bağlantılardan görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz:

Suriye’de Okullar 2018 – Versiyon04

221 Downloads

Suriye’de devam eden savaşın sonucu olarak kötüleşen insani durum ve güvenlik kaybı, başta eğitim sektörü olmak üzere tüm sektörler üzerinde olumsuz etkilere yol açmış, bu da çocukların okuldan ayrılma oranlarında önemli bir artışa neden olmuştur. Bu nedenle ACU’da Bilgi Yönetim Birimi IMU; Suriye’nin kuzeybatısındaki okul dışındaki çocuklar için ortak eğitim değerlendirmesini JENA, Türkiye’de Eğitim Sektörünün (Education Cluster) gözetiminde rejimin kontrolü dışındaki alanlarda ; Save the Children International, eğitim sektöründeki bir grup ortakla işbirliğiyle,  ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği, Bahar Derneği,  Menekşe Organizasyon  Sosyal ve Yardımlaşma Derneği,  Binaa Derneği, Bünyan Bina İnsan Derneği, Midad Sınırsız Eğitim Derneği, İhsan İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği, Yağmur Yardım ve Kalkınma Derneği,  Kudra Derneği, Sadat Yardımlaşama derneği, Şafak Derneği,  Suriye Yardım Derneği,  Şam Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği on üç insani yardım kuruluşundan oluşmaktadır. Değerlendirme, 86 şehir ve beldenin yanı sıra 26’sı düzenli, bazıları düzensiz olan 112 yerleşim yerinde gerçekleştirildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, kuzeybatı Suriye’deki (araştırılan alanlarda) okul çağındaki çocuk sayısı 1.712.468 çocuğa ulaşmıştır ve bunların% 34’ü (582.239 çocuk) okul çağındaki çocuklar okula gitmemektedir.

400 Downloads

Yardım ve Koordine Birimi ACU’daki Bilgi Yönetimi Birimi IMU, kuzey Suriye kamplarındaki okullarda eğitim sürecinin durumu hakkında yıllık bazda bir rapor yayınlayarak, raporun bu üçüncü baskısında, öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin eğitim durumunu farklı perspektiflerden yansıtmak için araştırmalarını içeren anketler yoluyla devam eden savaş sonucunda ortaya çıkan zorluklar, eğitim ve oradaki okulların gerçekliği, değişiklikler, gelişmeler ilgili detaylı bilgiler içermektedir . İlk defa Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplar Deir-ez-Zor, El-Hasake, Ar-Rakka ilerindeki kampların yanı sıra Şam’ın doğu kırsalındaki kamplar da raporda yer alıyor. Bu çalışmaya gerçekleştirmek için Bilgi Yönetim Birimi araştırmacıları rejimin kontrol alanları dışındaki 598 kampı ziyaret etmiş, bunların 462 kampı okul içermemiştir, okullar sadece 136 kampta bulunmaktadır ve çoğu malzeme ve okul donanımları sıkıntısı çekmektedir. Raporda 9 bölüm bulunmaktadır: metodoloji, genel bilgiler, okul binaları, okullarda su, sanitasyon ve hijyen, eğitim aşamaları ve müfredat, öğrenciler, psikolojik destek ve engelli çocuklar, öğretmenler, öncelik ve önerileri içermektedir.

Yardım ve Koordine Birimi ACU, bu raporun kuzey Suriye kamplarındaki eğitim sürecinin gerçekliğinin net bir resmini oluşturmasını ve donörlere ve destek veren ülkelere yardımcı bir araç ve alınması gereken en önemli ihtiyaçları vurgulayarak kuzey Suriye kamplarındaki eğitim sürecini iyileştirmek için doldurulması gereken eksiklikleri telafi etmek ve boşlukları doldurmak için daha iyi kararlar vermelerine yardımcı olacağını umuyoruz.220 DownloadsUluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB, UNHCR Türkiye, TRT World Research Centre ve TRT World Citizen iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı” gerçekleştirildi., Konferansa mülteciler ve yabancılarla ilgili Türk kurum ve kuruluşlarının yansıra Yardım ve Koordine Birimi Derneği- ACU’da katıldı. Konferans, uluslararası koruma öğrencilerinin, özellikle Suriyeli öğrencilerin, savaş ve iltica koşullarına rağmen öğrencilerin elde ettikleri başarı öykülerine ve yükseköğretim, yaşanan zorluklara ışık tutmayı amaçlıyor.
YTB Başkanı @abdullah_eren: 170’den fazla ülkeden öğrenciyi devletimizin ilgili kurumu olarak
@TurkiyeBurslari kapsamında burslandırıyoruz. Gerek @UNHCRTurkey, gerek AB’nin diğer fon destekleriyle de koruma altındaki öğrencilere burs sağlıyoruz. Dedi

Durum raporu, “İdlib, Hama kuzey kırsalı ve Halep’in güney ve batı kırsalında Mart ve Nisan 2019’daki saha gelişmelerini içermektedir.” Suriye rejimi ve Rusya İdlib’in kurtarılmış bölgeleri ve çevredeki kırsalı hedef alan askeri operasyonu takiben Mart ve Nisan 2019 aylarında Kuzeybatı Suriye’de saha gelişmeleri raporu  aşağıdakilerini içeriyor:
· En belirgin bombalama operasyonları
· Bombardıman ile hedeflenen hayati tesisler
· bombalama sonucu kurban düşen yetişkin ve çocuklar.
· ÜİYOK İstatistikleri
· Mart ve Nisan ayları ile 5 Mayıs 2019 arasındaki günlük saha olaylarının sırası

330 DownloadsBilgi Yönetim Birimi IMU, “İdlib ve Hama’daki Saha Gelişmeleri ve Yerinden Edilme Hareketleri” Acil Durum Raporu’nun üçüncü sayısını yayımladı. Nisan 2019’un başından bu yana, Suriye rejimi ve Rusya, İdlib’in ve çevresindeki kırsal alanların kurtarılmış bölgelerine bombardımanını yoğunlaştırdı. ACU’nun IMU saha araştırmacıları 1 Nisan – 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında 143,710 ÜİYEK tespit etti, 132,378’i İdlib, Halep ve Hama ilerine dağıldı ve 11.332’si, kuzey Suriye kamplarına yerleşti.

273 Downloads

Yardım ve Koordine Birimi Derneği’ndeki Bilgi Yönetim Birimi;
Suriye Devrimi- Kuzeybatı Suriye’de Saha Gelişmeleri
Başlıklı raporu yayımladı, Rapor İdlib ilinde, 2019’un ilk çeyreğinde en önemli olayları kapsamaktadır; bu süre zarfında izlenen raporda, rejim ve Rusya’nın İdlib ili ve kırsalında ve ona bağlı Halep ile Hama’nın kırsal alanlarındaki askeri yükseliş sonucu 195 sivil öldü ve 308 kişi de yaralandı.
Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz

288 Downloads