Blog

Bilgi Yönetimi Birimi IMU, Suriye’deki çatışma nedeniyle devam eden kırılganlıkları ışığında okulların ve öğrencilerin artan ihtiyaçları ve önceliklerinin yanı sıra, rejimin kontrolü dışındaki tüm alanlarda eğitim sektörünün durumunu vurgulamak için yıllık raporu “Suriye’de Okullar 2019” un beşinci baskısını yayınladı. Bilgi Yönetimi Birimi IMU”, daha fazla okuldan veri toplamak için araştırmacı sayısını artırdığı için kuzey Suriye’deki kapsamını genişletmeye çalıştı; Buna göre, bu versiyon toplam 38.538 elektronik form ve öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için 34.522 görüş anketine dayanarak, 6 il, 78 ilçede 4.016 okulun değerlendirilmesini içermektedir. Beşinci baskı, faal okul binaları, okullarda su ve sanitasyon, okul ekipmanları, okul aşamaları ve okul günleri, müfredat, diplomalar, öğrenciler ve öğretmenler ve onların ihtiyaçları, psikolojik destek ve engelli öğrenciler, eğitim sürecini düzenleyen politikalar ve prosedürler, önceliklere ve tavsiyelere, ayrıca hizmet dışı okullar hakkında ayrıntılı bilgi içerir. Ayrıca raporun mevcut versiyonun sonuçları ile çeşitli konulardaki önceki versiyonlar arasında bir karşılaştırma yapılmıştır.

Suriye’deki okul raporlarının önceki versiyonunu aşağıdaki bağlantılardan görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz:

Suriye’de Okullar 2018 – Versiyon04

221 Downloads

Suriye’de devam eden savaşın sonucu olarak kötüleşen insani durum ve güvenlik kaybı, başta eğitim sektörü olmak üzere tüm sektörler üzerinde olumsuz etkilere yol açmış, bu da çocukların okuldan ayrılma oranlarında önemli bir artışa neden olmuştur. Bu nedenle ACU’da Bilgi Yönetim Birimi IMU; Suriye’nin kuzeybatısındaki okul dışındaki çocuklar için ortak eğitim değerlendirmesini JENA, Türkiye’de Eğitim Sektörünün (Education Cluster) gözetiminde rejimin kontrolü dışındaki alanlarda ; Save the Children International, eğitim sektöründeki bir grup ortakla işbirliğiyle,  ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği, Bahar Derneği,  Menekşe Organizasyon  Sosyal ve Yardımlaşma Derneği,  Binaa Derneği, Bünyan Bina İnsan Derneği, Midad Sınırsız Eğitim Derneği, İhsan İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği, Yağmur Yardım ve Kalkınma Derneği,  Kudra Derneği, Sadat Yardımlaşama derneği, Şafak Derneği,  Suriye Yardım Derneği,  Şam Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği on üç insani yardım kuruluşundan oluşmaktadır. Değerlendirme, 86 şehir ve beldenin yanı sıra 26’sı düzenli, bazıları düzensiz olan 112 yerleşim yerinde gerçekleştirildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, kuzeybatı Suriye’deki (araştırılan alanlarda) okul çağındaki çocuk sayısı 1.712.468 çocuğa ulaşmıştır ve bunların% 34’ü (582.239 çocuk) okul çağındaki çocuklar okula gitmemektedir.

400 Downloads

Yardım ve Koordine Birimi ACU’daki Bilgi Yönetimi Birimi IMU, kuzey Suriye kamplarındaki okullarda eğitim sürecinin durumu hakkında yıllık bazda bir rapor yayınlayarak, raporun bu üçüncü baskısında, öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin eğitim durumunu farklı perspektiflerden yansıtmak için araştırmalarını içeren anketler yoluyla devam eden savaş sonucunda ortaya çıkan zorluklar, eğitim ve oradaki okulların gerçekliği, değişiklikler, gelişmeler ilgili detaylı bilgiler içermektedir . İlk defa Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplar Deir-ez-Zor, El-Hasake, Ar-Rakka ilerindeki kampların yanı sıra Şam’ın doğu kırsalındaki kamplar da raporda yer alıyor. Bu çalışmaya gerçekleştirmek için Bilgi Yönetim Birimi araştırmacıları rejimin kontrol alanları dışındaki 598 kampı ziyaret etmiş, bunların 462 kampı okul içermemiştir, okullar sadece 136 kampta bulunmaktadır ve çoğu malzeme ve okul donanımları sıkıntısı çekmektedir. Raporda 9 bölüm bulunmaktadır: metodoloji, genel bilgiler, okul binaları, okullarda su, sanitasyon ve hijyen, eğitim aşamaları ve müfredat, öğrenciler, psikolojik destek ve engelli çocuklar, öğretmenler, öncelik ve önerileri içermektedir.

Yardım ve Koordine Birimi ACU, bu raporun kuzey Suriye kamplarındaki eğitim sürecinin gerçekliğinin net bir resmini oluşturmasını ve donörlere ve destek veren ülkelere yardımcı bir araç ve alınması gereken en önemli ihtiyaçları vurgulayarak kuzey Suriye kamplarındaki eğitim sürecini iyileştirmek için doldurulması gereken eksiklikleri telafi etmek ve boşlukları doldurmak için daha iyi kararlar vermelerine yardımcı olacağını umuyoruz.220 DownloadsIMU, Suriye’nin hükümet dışı alanlarında tarımsal projeler uygulayan STK’ların talebine dayanarak mevsimsel sebze ekim girdileri üzerine bir çalışma yürütmüştür. Bu, her üç ayda bir piyasaya sürülecek olan bu gösterge panosunun ilk baskısıdır. Araştırmacılar ağı aracılığıyla IMU, Halep, Hama, Idleb, El-Hasake, Ar-Rakka ve Deyri- Zor olmak üzere 5 ilçede bulunan 63 ilçede bulunan her türden mevcut tarımsal gübreler, tohumlar ve tarım ekipmanları ile ilgili temel verileri toplamaktadır. Bu gösterge panelinde, meşe kaynaklarına ek olarak Kuzey Batı ve Suriye’nin kuzey doğusundaki iki seviye tarafından illere ayrıştırılmış tarımsal malzeme ve ekipmanların fiyatları ve kalitesine ilişkin açıklayıcı tablolar yer almaktadır.

324 Downloads2018 yılı Suriye’deki Okulların dördüncü baskı raporu yedi yıldan fazla süren çatışmalar nedeniyle yıkılan bir ülkede mevcut eğitim durumunu göstermektedir. Bu baskı, 10 ilde ve 99 ilçedeki 4.079 okuldan toplanan verilerin hacmi bakımından benzersizdir. Rapor, değerlendirilen okullarla ilgili bilgilerin doğruluğu ve bolluğu açısından, böyle bir çalışmada olmadığı gibi, uygulamasında ve izlenmesinde istisnai bir rapordur. Bu baskıda, rapor 2015’teki ilk baskısından 2.572 daha fazla okul değerlendirmektedir ve eğitim sektörünün önündeki daha büyük engelleri ve ihtiyaç duyduğu daha acil ihtiyaçları vurgulamaktadır. Bu raporun sonuçlarını paylaşarak, Yardım ve Koordine Birimindeki Bilgi Yönetim Birimi, bu çalışmayı artık sadece gereksinimlerin karışlanması ve yönlendirilmesi gerekmediğini dikkate almak için, Suriye’deki eğitim sektörüne destek vermek isteyen bağışçı ve paydaşlar için bir yol haritası olarak geliştirmek istemektedir. Sektör sadece şu anki krizi göz önünde bulundurmamalı, bu sektörü daha parlak bir geleceğe çıkartmayı hedeflemeli, gelecekte ise sadece öğretmen artık öğretmenlik görevini yapmayacaktır, ancak sahip oldukları ile doğru şekilde eğitimci rolünü üstlenebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Son yedi yılda her gün çocuklar üzerinde geniş kapsamlı bir etki yaratan travmalardan korumaya ve etkilerini hafifletmeye çalışmalıdır.

352 Downloads

Yardım ve Koordine Birimi Derneği’nde ACU Bilgi Yönetimi Birimi IMU, kuzey Suriye’de çadır kentlerdeki okullar ile ilgili yıllık olarak rapor hazırlamaktadır, elimizdeki bu yayın sırayla ikinci rapordur, bu raporda; Suriye’deki savaşın tırmanması ve insanların başka yerlere sığınması durumunun eğitimde bıraktığı etkilerini açıklamaktadır, bununla birlikte; yerinden edilmiş çocukların eğitim ihtiyaçlarını ve birçok yönden okulları incelemektedir. Rapor dokuz bölümden oluşmaktadır: metodoloji, genel bilgiler, okul binaları, okullarda su ve hijyen, okul binaları, okul aşamaları, müfredatlar, öğrenciler, psikolojik destek, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, öğretmenler, öncelikler ve tavsiyeler. Bu raporda ACU araştırmacıları tarafından değerlendirilen 8 toplulukta bulunan kamp sayısı 226 olup, Halep ve İdlib illerinde sadece 72 okul bulunmaktadır. Tüm okullar sadece 62 kampta dağılmış, 164 kampta ise hiç okul bulumamaktadır.

303 DownloadsThe consumption of bread increases during times of crisis, as the shortage of other food items is compensated by increasing bread consumption.

The Information Management Unit (IMU) of the Assistance Coordination Unit (ACU) issued its third, “Bakeries in Syria,” report during the second half of 2017. The report highlighted the Syrian peoples’ overall need for bread, and aimed to assist relief organizations in planning related programs. The present assessment is based on reliable data gathered by IMU’s enumerators in three Syrian governorates, and accurately reflects the facts and realities on the ground.

 

438 Downloads

Following the release of the Information Management Unit’s (IMU) third Schools in Syria Report in May 2017, the IMU’s Education in Northern Syria Camps Report seeks to fill the existing information gap on camp schools in northern Syria. Working to identify pointed recommendations and interventions to improve the sector, the report examines 44 schools, in 171 camps, spread across eight camp clusters. With more than 173,000 residents, including some 55,700 school age children, the report has found that the sector is in significant need of support.

 

774 Downloads

 

 

Schools in Camps 2017 Interactive Map

 

 

 

The ACU’s Information Management Unit launched the third version of its Syrian Public School Assessment Report, to highlight the impact of the Syrian conflict on education and the needs of students and school supplies. The questionnaire for this report was developed from questionnaires used in previous reports in order to reach several indicators… Read and download the full report.

 

1450 Downloads

The Status of Service Provision in Idleb City report was written upon the request of several stakeholders. The report is considered a pilot project, to be used as a proof of concept for IMU’s new, mixed methods research methodology. The report provides information about the status of service provision in Idleb City, as well as public opinions of these services. Following a feedback process, the IMU will produce a report that assesses services in communities throughout Idleb province.


658 Downloads
  • 1
  • 2