Blog

Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB, UNHCR Türkiye, TRT World Research Centre ve TRT World Citizen iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı” gerçekleştirildi., Konferansa mülteciler ve yabancılarla ilgili Türk kurum ve kuruluşlarının yansıra Yardım ve Koordine Birimi Derneği- ACU’da katıldı. Konferans, uluslararası koruma öğrencilerinin, özellikle Suriyeli öğrencilerin, savaş ve iltica koşullarına rağmen öğrencilerin elde ettikleri başarı öykülerine ve yükseköğretim, yaşanan zorluklara ışık tutmayı amaçlıyor.
YTB Başkanı @abdullah_eren: 170’den fazla ülkeden öğrenciyi devletimizin ilgili kurumu olarak
@TurkiyeBurslari kapsamında burslandırıyoruz. Gerek @UNHCRTurkey, gerek AB’nin diğer fon destekleriyle de koruma altındaki öğrencilere burs sağlıyoruz. Dedi

İstanbul’da Sultanbeyli Belediyesi ile işbirliği Protokolü imzalandı
ISRAR projesi kapsamında Yardım ve Koordine Birimi Derneği, İstanbul’da yaşayan Suriyeli gençleri eğitmek, yeteneklerini ve becerilerini arttırmak ve işgücü piyasasına erişimlerine yardımcı olmak için Sultanbeyli Belediyesi ile bir işbirliği Protokolü imzaladı.
ISRAR Projesi, Türkiye’de yaşayan Suriyeli gençleri güçlendirmek, eğitim, yönlendirme ve gençleri iş piyasasına bağlamak yoluyla işsizlik oranlarını azaltmayı amaçlayan bir projedir.
Proje, Türkiye’deki 18 ila 35 yaş arasındaki tüm Suriyeli gençlerini, eğitim seviyesine, ikamet ettiği yere veya sahip olduğu şahsi belgelerin niteliğine bakmaksızın kapsamaktadır.

ISRAR Projesi , Yardım ve Koordine birimi Derneği, Katar Kalkınma Fonu (QFFD), QUEST Initiative ve Silatech Organizasyonun işbirliğiyle gerçekleştirmektedir

Resmi ortaklıkları güçlendirilmek kapsamında ve Yardım ve Koordine Birimi’nin özellikle Eğitim Sektöründe savunuculuk rolü çerçevesinde, ACU ile Maarif vakfı arasında çabaları koordine etmek, Suriye’deki eğitim sürecini desteklemek ve ortak projeler uygulamak amacıyla Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü imzalandı

Siyasi temsilci Lara Scarpetta ve AB’nin Suriye Delegasyonun İstikrar Enstrümanı Program Müdürü Duccio Bandini Avrupa Birliği’ni temsil ederek Yardım ve Koordine Birimi Derneği’ne bir iş ziyaretinde bulundu. Delegasyon eski ve şimdiki projelerin değerlendirilmesini ve Suriye halkının ihtiyaçlarını karışılmakta katkıda bulunacak ve istikrarı sağlayacak yeni projelerin hayata geçirilme olasılığını ACU yetikleri ile görüştü. Ayrıca sağlık, eğitimi, ekonomik güçlendirme sektörlerini, STK’lar ve görevlerini iyi şekilde yerine getirmek için yerel aktörlerin güçlendirmesi ele alındı.

Hassan Kalyoncu Üniversitesi ile protokol imzalandı
Yardım ve Koordine Birimi Derneği-ACU, araştırma ve çalışmalarda uzmanlık ve eğitim materyalleri alışverişi yapmak, konferanslar, atölye çalışmaları, sergiler, akademik toplantılar ve yerel ve uluslararası seviyelerde araştırma yapmak için Gaziantep’teki Hassan Kalyoncu Üniversitesi ile bir protokol imzaladı. Protokol Türkiye içindeki ve dışındaki Suriyeli mülteciler müdahale mekanizmalarını genleştirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak, iki tarafın tesislerini ortak kullanımı ve her iki tarafın imkânlarınızdan yararlanmayı da içerdi

Suriye Geçici Hükümeti Ankara’da, Dışişleri Bakanlığı’ndaki Suriye dosyası yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıya ayrıca Suriye Geçici Hükûmetinin yanı sıra Yardım ve Koordine Birimi Derneği ACU, LDO VE LACU Dernekleri de katıldı.
Toplantı, Suriye hükümetinin yönetişimi güçlendirmek ve devlet kurumlarının Rejim kontrolü dışındaki alanlarda güçlü bir rol oynamasına ve AB tarafından finanse edilen yönetişim yapıları projesinin çıktılarını Türkiye Dışişleri Bakanlığına sunmak amacıyla düzenlenmiştir.

Toplantı, sekiz yıldır süren savaş ve tekrarlanan bombardıman ve felaketlerin bir sonucu olarak, kurtarılmış bölgelerdeki trajik insani durumu ele aldı. Rejimin kontrolü altındaki bölgelerde insani durumunun kötüleşmesi, kalan yerel nüfusa önem vermemesi ve zorla emniyet yumruğu altında yaşamak zorunda kalmaları. Ayrıca terörist PKK tarafından kontrol edilen alanların durumu ve yerli halklarının yerinden olmaları ve dolayısıyla bu alanlarda devam eden istikrarsızlık ve yerli halkların güvenli ve gönüllü olarak geri dönmemeleri dile getirildi.

Görüşme, özellikle nüfusun istikrarı, kalkınma programlarının güçlendirilmesi, göç ve askerileştirilmesini azaltılması ve geçici hükümet kurumlarının yerel meclisler, teknik müdürlükler ve STK’lar aracılığıyla güçlendirilmesi için temel faktörleri oluşturan sağlık, eğitim ve ekonomik güçlendirme sektörlerinde temel ihtiyaçları ortaya kondu.

Buna karşılık, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriyeli halkın haklı davasını destekleme konusundaki kararlığını vurguladı ve Suriyelilerin hedeflerine ulaşmak için Türkiye’nin tüm kurumları ile yanında durduğunu teyit etti, ayrıca Suriye Geçici Hükümeti dahil olmak üzere muhalefet kurumlarını desteklemek ve kurumsal yönetişim ve yerel meclisleri ve hizmet müdürlüklerini görevini yerine getirmek için desteklemesine vurgu yaptı.

A protocol visit to the city of Gaziantep

In the context of strengthening relations with Turkish government institutions and exploring prospects for coordination and cooperation, the Executive Director of the Assistance Coordination Unit has visited the Governor of Gaziantep, Mr. Dawood Gul, where the Executive Director presented the activities of the ACU in both Turkey and Syria.

The governor stressed the necessity to meet the basic needs of the Syrians both residing in Turkey or in Syria, and the efforts of the Turkish government in this area. The Governor also expressed his readiness to provide all support and facilities for the work of the ACU both in Syria and in Gaziantep city.

Suriye Geçici Hükümeti Ankara’da, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve İngiltere dahil olmak üzere 16’dan fazla ülkeyi temsil eden Suriye Gözlemci Grubu temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıya ayrıca Suriye Geçici Hükûmetinin yanı sıra Yardım ve Koordine Birimi Derneği ACU katıldı.
Toplantı, Suriye hükümetinin yönetişimi güçlendirmek ve devlet kurumlarının Rejim kontrolü dışındaki alanlarda güçlü bir rol oynamasına ve AB tarafından finanse edilen yönetişim yapıları projesinin çıktılarını sunmak amacıyla düzenlenmiştir

Resmi Türk kurumları ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye ile Suriye’deki ortak çalışmaların koordinasyonu çerçevesinde, Gaziantep Üniversitesi Rektörü ve beraberindeki heyet Prof.Dr. Ali GÜR, Yardım ve Koordine Birimi Derneği’nin genel merkezini ziyaret etti, Arap bölümü başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. ŞEHMUS DEMİR ve Öğr.Üyesi Dr. FEHMİ SOĞUKOĞLU,ve ACU’nun bölüm direktörlerin katımlıyla bir toplantı düzenlendi.
ACU’nun CEO’su, Birimin faaliyetleri ve çalışmalrı hakkında kısa bir sunum yaptı ve Birim tarafından yayınlanan araştırma ve akademik çalışmalara dayanan bir bilgi kaynağı olabilecek periyodik, etkileşimli ve objektif raporlarının önemini vurguladı.
Prof.Dr GÜR, Gaziantep üniversitesinin tarihini ve bölümlerini, özellikle de Türkiye’de ilk kez Arapça bölümü açan üniversite olmalarına vurgu yaptı ve bu yıl ilk öğrenci grubunu mezun edecektir.
Yurtdışındaki bir Türk Üniversitesinin ilk şubesi olan Cerabulus şubesini açma deneyiminden bahsetti ve yeterli sayıda öğrencinin mevcut olması halinde YÖS giriş sınavına girecekleri yeterli sayıda öğrenci bulunduğu takdirde Azez, Afrin ve El-Bab ve Mera’de şubeler açılma sürecini anlattı.
Üniversite Rektörü ayrıca, Üniversitede Göç Enstitüsü’nde ortak araştırma ve çalışmaların yapılmasından bahsetti, böylece Birimin Suriye içindeki bilgi ve verilere erişme potansiyelinden faydalanarak çalışmalara akademik bir referans ve boyut sağlayarak sunulmakta, böylece verilerin ve çalışmaların yararlılığını ve güvenilirliğini arttırır.
Birim ve Gaziantep Üniversitesi’nin bilgi alışverişi, çalışmalar ve Türkiye ve Suriye’deki ortak projelerin uygulanması alanında bir işbirliği protokolü imzalamaya hazırlandıklarını belirtmekte fayda var.

Katar Silatech Örgütü’nün daveti üzerine ve Yardım ve Koordine Birimi ACU’nun rolü ve Suriye’de halkımızın ihtiyacını ve davasını savunmak, iletişim ve ortaklıkları geliştirmek konusundaki temel işlevleri çerçevesinde, ACU, Katar kardeş devletindeki birkaç devlet ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Eğitim, sağlık, ekonomik güçlendirme ve sivil toplum örgütlerinin yerel toplulukları geliştirmeye teşvik etmelerini sağlamak için desteklenmesini sağlamak amacıyla ziyaretler düzenlendi.
İlk ziyaret, Katar’daki Suriye Büyükelçiliği’ne yapıldı, Büyükelçi ve Baş Sekreter ile bir görüşme gerçekleştirdi. ACU’nun İcra Direktörü çalışmalarının gerçekliğini ve doğasını ve rolünü, ihtiyaçların karşılanması konusundaki zorlukları ve engelleri belirtti, Büyükelçi, ACU’nun Suriye vizyonunu destekleyen tüm taraflar arasındaki koordinasyon sağlamak rolünün önemini belirtti. Ayrıca elçilik çalışmalarının tabiatı, Suriye toplumuna sağladığı hizmetlerinin önemi, Suriye meselesinin tanımı ve Katar kardeşlere gerçek tablonun aktarılması hakkında açıklama yaptı. ACU’nun CEO’su, Suriye Büyükelçiliği’ne çaplarından dolayı bir teşekkür plaketi sundu.