Salgın Hastalıklar Erken Uyarı ve Müdahale Ağı

 • Program Tanımı:

  Gözetim, belirli bir zaman çerçevesinde epidemiyolojik sağlık verilerinin düzenli ve kesintisiz bir şekilde toplanması ve dolayısıyla kamu sağlığı alanında bu bilgilerin yorumlanması ve yaygınlaştırılmasıdır. Gözetim, halk sağlığı eylemlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için gereklidir. Erken uyarı ve Müdahale ağı, 2013 ortasında sağlık sisteminin çöküşünden sonra Suriye’nin etkilenen kuzeyinde oluşturulan yalınlaştırılmış bir hastalık gözetim sistemidir.

 • Amaçlar:

  • Suriye’de salgın hastalıklara bağlı genel hastalık oranını ve ölüm oranın azaltmak.
  • Gözetim faaliyetleri için kapasitenin güçlendirilmesi: eylem planlarını uygulanması geliştirilmesi eğitim, savunma ve kaynak seferberliği konularında personelin her kademesinde eğitilmesi.
  • Mevcut kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için çoklu gözetim sistemlerinin entegrasyonu (çevresel gözetim ve beslenme gözetimi).
  • Şüpheli krizlere ve salgın hastalıklara hızlı müdahale ve yanıt verme, müdahalelerin etkilerini izleme, veriye ve planlamaya dayanan halk sağlığı politikası için bilginin geliştirilmiş kullanımı.
  • Sağlık sistemi seviyeleri boyunca gözetim verilerinin akışını geliştirmek.
  • Patojenler tespit etmek için laboratuvar imkanlarını geliştirmek.
  • Suriye’de epidemiyolojik gözetim sistemine doktorların katılımını arttırmak.
  • Halk sağlığı sorunlarının tespiti ve müdahale ilişkin toplumun katılımını sağlamak.
  • Suriye’deki ağı kapsama alanlarındaki halk sağlığı tehditlerini tespit etmek için epidemiyolojik bir gözetim ve müdahale başlatılması.
 • Başlıca görevler ve faaliyetler:

  Hastalık gözetim sistemi doğru ve eksiksiz verilerin zamanında ulaşmasına dayanıyor.
  Bu faktörler nihayetinde ağ aracılığıyla hizmet sunulan halk sağlığına ilişkin bilgilerin verilmesine yönelik sistemin yeterliliğini şu şekilde belirler:

   

  1. Raporlar

  • Haftalık Epidemiyolojik Rapor (Arapça ve İngilizce).
  • Haftalık Akut felci Gözetim Raporu.
  • Su, sanitasyon ve Hijyen raporu her iki haftada bir (Arapça ve İngilizce).
  • Beslenme gözetim raporu (aylık).
  • Yıllık Teknik Rapor.

   

  2. Eğitim ve kapasite geliştirme:

  • Erken Uyarı ve Müdahale Ağı personelinin eğitimi (her 3 ayda bir).
  • Suriye’deki STK’ların sağlık alanına çalışan personeline yönelik eğitim vermek.

   

  3. Epidemiyolojik Gözetim Laboratuvar Ağı:

  Beş laboratuvar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) desteği ile kuzey ve güney Suriye’de dört ile dağıldı.

   

  4. Diğer destekçi gözetim sistemleri:

  • Çevresel izleme ve su kalitesi gözetimi.
  • Beslenme gözetimi.

   

   

EWARN Raporlar

 • AD-HOC REPORT
 • Nutrition Monthly Bulletin
 • EWARN Guidelines
 • Acute Flaccid Paralysis Weekly Bulletin
 • Semi-Monthly Wash Bulletin
 • Epidemiological Weekly Bulletin

İnfografik

Capture 11
Capture 12
Capture 13
Capture 14
Capture 15
Capture 16
Capture 17
Capture 19
Capture 18
Capture 20
Capture 21
Capture 22
Capture 23

Galeri̇

Capture 1
Capture 2
Capture 4
Capture 3
Capture 5
Capture 6
Capture 7
Capture 8
Capture 9
Capture 10

Videos