Gıda Güvenlİğİ ve Yetkİnlİk Programı

FSL Raporlar

 • Syrian Wheat Reality July 2016
 • Diseases of livestock in the northern Hama- March 2017
 • Wheat Project Life Cycle 2017
 • Wheat Project Infograph
 • Program tanımı:

  Gıda Güvenliği ve Yetkinlik Programı, gıda ihtiyacını ve de iş imkanlarını güvence altına alma ve sürdürülebilirliğe katkı amacıyla değerli kaynakları kullanarak tarım, hayvancılık ve üretime yönelik projelerin hayata geçirilmesi için çalışır.

 • Programın Amacı:

  • Gıda güvenliğini artırmaya yönelik çabaları desteklemeye katkıda bulunmak.
  • Yoksullukla mücadele çabalarını desteklemeye katkıda bulunmak.
  • Vatandaşların direnmesini desteklemeye ve arazilerine olan bağlılığını artırmaya katkıda bulunmak.
  • Doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilir yönetimini desteklemeye katkıda bulunmak.
  • Stratejik tarla tarımına ve hayvancılığa yönelik desteğe odaklanmak.
  • Kuşatılmış bölgelerde kendi kendine yeterliliği sağlamak amacıyla sebze bitkileri ve bahçelerinin yetiştirilmesine destek olmak.
  • Bitki ve hayvan sağlığını korumaya yönelik olarak salgın hastalıklara karşı korunmaya katkıda bulunmak
 • Başlıca görevler ve faaliyetler:

  1- Buğday alımı:
  Proje, Çiftçilerden mümkün olduğu miktarda buğday satın almak için teşvik edici fiyatlar belirlemek ve buğday depolamayı hedeflemektedir.

  Buğdayı öğütme ve elde edilen unu satma Projesi:
  Satın alma projesinden depolanan buğdayı un haline getirerek bir sonraki hasat sezonuna kadar aşamalı olarak satmak.
  2- Buğday ekimini Destekleme Projesi 2015-2016 mevsimi:
  Tarımın teşvik edilmesi ve kuşatılmış ve zor alanların çoğunda üretimi artırmak için 2015-2016 tarım sezonunda çiftçileri destekleyen bir proje.
  3- Tarla Faresi ile mücadele için ulusal kampanya:
  Yetiştirilen arazide tarla faresinin zararlılarını kontrol etmek için gerekli zirai ilaçları sağlamak amaçlı özel bir kampanyadır. Ürünün iyi verimliliğini sağlamak için mücadele işlemini takip etmeyi amaçlar.
  4- Ekin pası ve süneye karşı Ulusal mücadele kampanyası:
  Buğday ekili topraklardaki mahsulün süne ve ekin pası hastalıklarını kontrol etmek için gerekli zararlı böcek ilaçlarını sağlamak ve iyi ürün verimi sağlamak için mücadele işlemini takip etmek için çalışır.
  5- Kuşatılmış ve tehdit altındaki alanlarda stratejik buğday stoku sağlama projesi:
  Bu proje sayesinde, bir miktar buğday veya ürünlerini sağlamak için uygun koşullarda depolamak ve bunları yalnızca kuşatmanın neden olduğu açlığı önlemek için aşırı derecede ihtiyaç duyulması halinde kullanmak için çalışmalar yapılmaktadır.

  6- Buğday Projesi 2017:
  Proje, 2016/2017 için 8 ilde 8000 hektarlık (80.000 dönüm) stratejik buğday tarlası ekimini destekledi. Proje, ekmek üretmek, gıda güvenliğini artırmak ve yerel buğday çeşitlerini korumak için kaliteli buğday üretmek için buğday çiftçileri destekleniyor. Proje, Katar Kızılay’ı, Yardım ve Koordine Birimi, Tohum Çoğaltma Genel kurumu ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nın teknik desteği ve ortaklığıyla hayata geçiriliyor.
  7- Kuşatılmış bölgelerde yumurta üretimi projesi:
  ymurtlayan tavuk yetiştirilmesi ve kuşatılmış bölgelerdeki yerel pazara yumurta arzı ve elde edilen gelir en fazla yoksul olan ailelere dağatılmasıdır. Kuşatılmış bölgelerde sürekli yumurta üretimi için uygun şartları sağlayan bir projedir.
  8- Kuşatılmış bölgelerde sebze yetiştirme projesi:
  Proje domates, biber ve patlıcan olmak üzere üç çeşit sebze mahsulü yetiştiriciliği ve kuşatılmış bölgenin yerel piyasasında üretim pazarlamasıyla vatandaşlara sebze ve iş imkânı sağlamak için çalışıyor. Projeden elde edilen gelir yoksul ailelere dağıtılıyor.
  9- Tarımsal malzemeler için Tarım Merkezi:
  Proje, tarımsal girdiler ve hayvancılık malzemelerini teşvikli fiyatlarla tedarik ederek çiftçileri ve hayvancılık üreticilerini desteklemek için çalışıyor.
  10- Hayvan yetiştiricilerine yem sağlamak projesi:
  Yem Genel Kurumu aracılığıyla teşvikli fiyatlarla yem sağlanması yoluyla hayvancılık yetiştiricileri desteklemeyi amaçlayan bir proje.

Videos