Yönetişim

شعار المجالس 1
 • Yönetişimin anlamı nedir?

  Yönetişim:
  İlgili tüm gruplarla olan sorumlulukları, hakları ve ilişkileri tanımlayan ve organizasyonların ve kurumların çalışmalarının rasyonel karar vermesi için gerekli olan kuralları ve prosedürleri açıklayan, kurumsal düzeyde bir denetim ve rehberlik sistemi
  Adalet, şeffaflık ve kurumsal hesap verebilirliği artıran ve çalışma ortamında güven ve güvenilirliği artıran bir sistem.
  Stratejik ve işlemsel sorumlulukları planlı bir şekilde dengeleyen bir sistem. Yönetişim ayrıca liderlikle kurumların ve organizasyonların etkin bir şekilde yönetildiği ve işlerin yürütülmesini sağlamakla ilgilidir.

 • İyi yönetişimin üç temel unsuru

  • Açık stratejisi.
  • Belgelenmiş sistem.
  • Uygun kurumsal kültür.
 • Yönetişim uygulamasının yönleri

  • Katılım, iyi yönetişimin temel taşıdır ve kurum ya da kuruluşun stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için tüm paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliği ile başlar.
  • Hukukun üstünlüğü: Yönetişim, insan haklarının tam olarak korunmasını içerecek şekilde tarafsız olarak uygulanan adil yasal yapıları gerektirir.
  • Şeffaflık: Menfaat sahipleri ve kararlardan yararlanıcılar için bilgi mevcuttur ve kullanılabilir olması, kolayca erişilebilen yeterli kurumsal bilgilerin bulunduğu anlamına gelmektedir.
  • Cevap Verme: İyi yönetişim, tüm kesimlerin gereksinimlerine mantıklı ve belirli zaman dilimlerinde cevap vermeyi gerektirir.
  • Uyumluluk: Bireyler ve bölümler arasındaki görüş farklılık gösterir, bu bileşenlerin her birinin haklarını temin eden birleştirilmiş bir düzenleyici çerçeve içerisinde uyumlu hale getirilmelidir.
  • Adalet ve Kapsayıcılık: Adil bir sistemin varlığı, herkesin sadece tarafsızlaştırılmış ya da ötekileştirilmiş değil de ortak olarak karar sahip olmaya bağlıdır.
 • Bu alanda Yardım ve Koordine Birimi'nin rolü nedir?

  Yardım ve Koordine Birimi’nin koordinasyon rolü, bilgi yönetimi, proje yönetimi, savunuculuk, kapasite geliştirme, değerlendirme ve gözetim gibi temel işlevleri ve EWARN ağı altında epidemiyolojik gözetim, aşı, beslenme ve çevre sağlığı gibi temel programlarıyla uyumludur. O yüzden yönetişim koordinasyon Ağı’nı başlatabildi.

 • Yönetişim Koordinasyon Ağı nedir?

  Hükümet alanındaki aktörleri ve sivil eylemin ve kurumlarının yönetimine yönelik insani yardım eylemlerini bir araya getiren ve sosyal adalet ve sürdürülebilirliği sağlayacak gerçek bir müdahale eden bir sivil platformdur.

 • Ağın Amaçları

  • Gerçek ihtiyaçları yansıtan ve karar desteğinin güvenilirliğini arttıran katılımcı bir bilgi alışveriş platformu oluşturmak.
  • Müdahale etkisini en üst düzeye çıkarmak için kilit sektörlere göre yerel yönetimler için bir müdahale planını hazırlamak.
  • Sosyal adalete ulaşmak, hizmet kalitesini artırmak ve çifte standartlığı önlemek için nicel ve nitel standartları geliştirmek.
  • Yerel, insani ve finansal kaynakları paylaşma becerisi ve esnekliği.
  • İletişim, savunuculuk ve en çok temsilci seslerin güçlendirilmesi ve siyasi yatırımlarda kullanmak.
  • Şeffaflığı, hesap verebilirliği ve toplu sorumluluğu üstlenme ve ortak toplu eylem ruhunu Suriye davasına yönelik yayma becerisini teşvik etmek.
 • Ağ Gerekçeleri

  • Müdahale işini yürüten devlet kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına acil ihtiyaç olması.
  • Bu olan felaket durumunda, insani topluluğa daha iyi müdahalede bulunmak için tüm aktörlerin toplu katılımı geliştirilmelidir.
  • İletişim ve diyalog kaybı ve dolayısıyla sivil çalışmalarda daha fazla dağınıklık sebebiyle zaman, kaynak kaybı ve düşük kaliteli müdahaleye yol açmaktadır.
  • Yalnızca insani konularla ilgili mevcut koordinasyon yapılarındaki boşluklar ve yönetişim konularına göz yummak.
  • Mevcut hayal kırıklıkları ve inisiyatif kaybı ve egemen dosyalar üzerindeki etkisi.
 • Ağ üyeleri

  • Yardım ve Koordine Birimi – Koordinatör.
  • Suriye Geçici Hükümet.
  • İl Konseyleri.
  • Merkez müdürlükleri.
  • Suriye hükümetini destekleyen sivil toplum kuruluşları.
  • Suriye Yeniden Yapılanma için Kredi Fonu- Syria Recovery Trust Fund (SRTF).
 • Ağ sektörleri:

  Ağ, Suriye’de öncelikli olarak düşünülen beş temel sektörün yönetişimi üzerine yoğunlaşıyor.

  • Yerel meclisler ve merkezi müdürlüklerin yönetişim sektörü.
  • Sağlık Yönetim Sektörü.
  • Gıda Güvenliği Yönetişim Sektörü.
  • Eğitim Yönetimi Sektörü.
  • Hizmetler Sektörü Yönetişimi (Su, Elektrik, İletişim, Ulaşım).
 • Sektör temsilcileri ve ağ toplantıları:

  1. Yerel Yönetim Yönetişim Sektörünün Temsilcileri

  • Yardım ve Koordine Birimi Başkanı.
  • Yerel Yönetim Bakanı.
  • Yerel Yönetimler İdari Başkanı.
  • Stratejik Planlama Başkanı.
  • İl konseylerinin başkanları.
  • İl konseylerinin genel sekreteri.
  • Yönetişim alanında çalışan ve hükümeti destekleyen Suriye’deki STK’lar.

   

  2. Sağlık yönetişimi sektörünün temsilcileri

  • Yardım ve Koordine Birimindeki Sağlık Programının Direktörü.
  • Sağlık Bakanı- Suriye Geçici Hükümet.
  • Stratejik Planlama Başkanı.
  • İl meclislerindeki sağlık dairelerinin yöneticileri.
  • Valiliklerdeki sağlık yöneticileri.
  • Hükümetin işini destekleyen Suriye tıbbi sivil toplum kuruluşları.

   

  3. Gıda güvenliği yönetişim sektörünün temsilcileri:

  • Yardım ve Koordine Birimi Gıda Güvenliği Programı Direktörü.
  • Tarım Bakanı- Suriye Geçici Hükümet.
  • Stratejik Planlama Başkanı.
  • İl konseylerindeki tarım ofisi yöneticileri.
  • İllerde Tarım müdürleri.
  • Tahıl Genel Kuruluş Müdürü.
  • Tohum Çoğaltma Genel Kurum Müdürü.
  • Yem Genel Kurum Müdürü.
  • Hayvancılık Genel Kurum Müdürü.
  • Gıda güvenliği sektöründe çalışan ve hükümet işlerini destekleyen Suriye STK’ları.

  4. Eğitim yönetişim sektörünün temsilcileri

  • Yardım ve Koordine Biriminin Değerlendirilme ve Gözetim Direktörü.
  • Eğitim Bakanı- Suriye Geçici Hükümet.
  • Stratejik Planlama Başkanı.
  • İl meclislerindeki eğitim bürolarının yöneticileri.
  • İllerde Eğitim Yöneticileri.
  • Üniversite başkanları.
  • Suriye’de eğitim sektöründe çalışan ve hükümet işlerini destekleyen sivil toplum kuruluşları.

  5. Hizmet yönetişim sektörünün temsilcileri:

  • Yardım ve Koordine Birimi’ndeki Su, Sanitasyon ve Hijyen Programı Direktörü.
  • Hizmet Bakanı- Geçici Suriye Hükümeti.
  • Stratejik Planlama Başkanı.
  • İl konseyleri Hizmet ofis müdürleri.
  • İllerde Hizmet yöneticileri.
  • Suriye’de hizmet sektöründe çalışan sivil toplum kuruluşları, altyapı ve hükümet çalışmalarını desteklinler.