Kimlik

 • Kimlik:

  Siyasetten bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olan Yardım ve Koordine Birimi- ACU, Suriye halkına sunulan ve sunulacak olan desteklerin etkilerini güçlendirmek amacıyla fon sağlayıcılar, STK’lar, BM kurumları, diğer uluslararası kurumlar ve Suriye Yerel Meclis’leri arasında koordinasyon görevi görmektedir.

 • Çalışma Alanları:

  • Bilgi Yönetimi: İhtiyaç değerlendirmesi, gözetim, ani rapor, durum analizi, kontrol haritası oluşturma.
  • Savunuculuk: Bağışçı ile proje yürütücüsü olan tarafların dikkatini insani ihtiyaçlara ve kalkınmaya çekip etkin planlama ile önceliklerin belirlenmesinde söz sahibi olmak.
  • Proje koordinasyon: Fon sağlayıcılar ile Proje Yürütücüleri, kamu kurum ve STK’lar arasında koordinasyonu sağlamak.
  • Değerlendirme ve gözetleme: İnsani projeleri değerlendirme ve kalkınma ile istikrarı destekleme.
  • Kapasite Geliştirme: Ortakların mali, idari ve teknik becerilerini geliştirmek.
 • Misyon:

  ACU; Amacımız bilginin ve desteklerin yönetimini ve koordinasyonunu sağlayarak tüm Suriyelilere onurlu bir hayat sağlamaya çalışmak.

 • Vizyon:

  ACU; İhtiyaç tespiti, insani yardım koordinasyonu ve bu faaliyetlerin geliştirilmesi ile Suriye’nin kalkınmasına ilişkin meselelerde veri ve planlama açısından öncelikli referans olmak.

 • Amaçlar:

  • Suriye’de insani ihtiyaçları tespit ederek istikrarı sağlamak.
  • Tüm etkin insani yardım kuruluşlarına yönelik en yüksek etkiyi oluşturacak, ihtiyaçlara cevap verecek yardımların koordinasyonunu sağlamak.
  • Direnci güçlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek.
  • Yerel kaynaklara olan güveni güçlendirmek.
  • İnsani konularda savunuculuk faaliyeti yürüterek acil durumlarda destek temin etmeyi koordine etmek.
 • İlkeler:

  • Şeffaflık
  • Bağımsızlık
  • İnsaniyet
  • Profesyonellik
  • Hesap verebilirlik
  • Ayrımcılık yapılmaması
  • Katılımcılık

$253.000.000

Yardım Koordine Birimi (ACU) 253$ Milyon dolar yardım koordine etti.

12

il, kuşatma altında olan bölgeler ve komşu ülkeleri de kapsamaktadır

679

Kişi’den fazla yardım ve koordine birimi ekipi Suriye’de çalışmaktadır

Sektörlere göre düzenlenen protokol sayısı

MOU ACU 2018 Tr

Yardım ve Koordine Biriminin eylem mekanizması

How ACU Work 2018 Tr

İllere göre düzenlenen protokol sayısı

MOU ACU 2 2018 Tr