Blog

İdlib ilinde’nde kanalizasyon şebekesinin

İdlib İl’indeki Kanalizasyon Sektörünün Değerlendirilmesi” başlıklı bir çalışma yaylımdı
Yardım ve Koordine Birimi- Su, Sanitasyon ve Hijyen Ekibi, “İdlib İl’indeki Kanalizasyon Sektörünün Değerlendirilmesi” başlıklı bir çalışma yayınladı.
Çalışmanın amacı, Sanitasyon sektörünün önemine dikkat çekmek için çabalara katılmak ve zayıf ilgiyi halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini ve bazı salgınların tehdidini azaltmak için bu sektörün gereksinimlerini ve önceliklerini karşılamayı öncelikli hale getirmektir.
Çalışma, Sanitasyon şebekelerinin zayıf performansını ve bunlardan kaynaklanan sorunların yetersiz bakım ve birçok şebekenin uzun ömürlü olması ve zor bakımdan dolayı sık sık arıza e çıkmasının yanı sıra yeni yerleşim bölgelerinde kanalizasyon şebekelerinin kurulması ve atık suların acık alana veya fosseptik çukuruna tahliye edilmesi.
Çalışmada ayrıca, devrimden önce herhangi bir arıtma tesisinin bulunmaması ve atık suları bazı vadilere boşaltılması, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve sulamada kullanması ve yeraltı suyu kirlenmesine  yol açmasında dolayı ilave bir risk oluşturduğu vurgulandı

45 Downloads

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *