Blog

İstanbul’da Sultanbeyli Belediyesi ile işbirliği Protokolü imzalandı

İstanbul’da Sultanbeyli Belediyesi ile işbirliği Protokolü imzalandı
ISRAR projesi kapsamında Yardım ve Koordine Birimi Derneği, İstanbul’da yaşayan Suriyeli gençleri eğitmek, yeteneklerini ve becerilerini arttırmak ve işgücü piyasasına erişimlerine yardımcı olmak için Sultanbeyli Belediyesi ile bir işbirliği Protokolü imzaladı.
ISRAR Projesi, Türkiye’de yaşayan Suriyeli gençleri güçlendirmek, eğitim, yönlendirme ve gençleri iş piyasasına bağlamak yoluyla işsizlik oranlarını azaltmayı amaçlayan bir projedir.
Proje, Türkiye’deki 18 ila 35 yaş arasındaki tüm Suriyeli gençlerini, eğitim seviyesine, ikamet ettiği yere veya sahip olduğu şahsi belgelerin niteliğine bakmaksızın kapsamaktadır.

ISRAR Projesi , Yardım ve Koordine birimi Derneği, Katar Kalkınma Fonu (QFFD), QUEST Initiative ve Silatech Organizasyonun işbirliğiyle gerçekleştirmektedir

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *