Blog

İstanbul’daki Kuveyt Büyükelçiliğini ziyaret edin.

Bağış yapan ülkelerle, özellikle de kardeş Arap ülkeleriyle olan ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde, Yardım ve Koordine Birimi Derneği’ndeki gözetim, Değerlendirme ve Proje Yönetimi Direktörü, Kuveyt Devlet Elçiliğine bir protokol ziyareti gerçekleştirdi ve Kuveyt Büyükelçisi ile bir araya geldi, görüşmede Suriye halkına sağlanan yardımın etkisinin geliştirilmesi konusunda Birimin rolü ele alındı. Ayrıca ihtiyaç değerlendirmesine dayanan, boşlukları dolduran müdahale ve yardımdan sürdürülebilir projelere geçişin önemi üzerinde duruldu.

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *