Blog

JENA 2019

Suriye’de devam eden savaşın sonucu olarak kötüleşen insani durum ve güvenlik kaybı, başta eğitim sektörü olmak üzere tüm sektörler üzerinde olumsuz etkilere yol açmış, bu da çocukların okuldan ayrılma oranlarında önemli bir artışa neden olmuştur. Bu nedenle ACU’da Bilgi Yönetim Birimi IMU; Suriye’nin kuzeybatısındaki okul dışındaki çocuklar için ortak eğitim değerlendirmesini JENA, Türkiye’de Eğitim Sektörünün (Education Cluster) gözetiminde rejimin kontrolü dışındaki alanlarda ; Save the Children International, eğitim sektöründeki bir grup ortakla işbirliğiyle,  ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği, Bahar Derneği,  Menekşe Organizasyon  Sosyal ve Yardımlaşma Derneği,  Binaa Derneği, Bünyan Bina İnsan Derneği, Midad Sınırsız Eğitim Derneği, İhsan İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği, Yağmur Yardım ve Kalkınma Derneği,  Kudra Derneği, Sadat Yardımlaşama derneği, Şafak Derneği,  Suriye Yardım Derneği,  Şam Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği on üç insani yardım kuruluşundan oluşmaktadır. Değerlendirme, 86 şehir ve beldenin yanı sıra 26’sı düzenli, bazıları düzensiz olan 112 yerleşim yerinde gerçekleştirildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, kuzeybatı Suriye’deki (araştırılan alanlarda) okul çağındaki çocuk sayısı 1.712.468 çocuğa ulaşmıştır ve bunların% 34’ü (582.239 çocuk) okul çağındaki çocuklar okula gitmemektedir.

64 Downloads
Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *