Blog

Kadınlar İçin Ekonomik Adalet: Daha İyi Bir Denge Sağlamanın Zorluklarıyla Başa Çıkma

Ürdün’deki Türkiye Büyükelçiliği, Suriyeli kadın mültecilerin durumuna odaklanan “Kadınlar İçin Ekonomik Adalet: Daha İyi Bir Denge Sağlamanın Zorluklarıyla Başa Çıkma” başlıklı bir seminer düzenledi.
Seminere, UNESCO, 2030 Sürdürebilir Kalkınma Türkiye Milli Komisyonu üyesi Dr. Barış ALPASLAN, Ürdün Senatosun bir kadın üyesi Prenses Wajdan Al Hashemi, Türkiye Büyükelçisi Murad Karagöz. İş kadını, kadın fikir önderleri, kadın gazeteciler katıldı.
Yardım ve Koordine Birimi, ev sahibi ülkelerde, özellikle Türkiye’de ve mülteci kamplarında mülteci kadınların yaşadığı en önemli zorluklar ve engeller hakkında bir sunum sunarak seminere katıldı

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *