Blog

Kuzey Suriye kamplarında kış ihtiyaçları raporu

Yardım ve koordine birimi Derneği-ACU, Bilgi yönetim Birimi- IMU, “Kuzey Suriye kamplarında kış ihtiyaçları” raporunun beşinci baskısını yayınlayarak, kampların gerçekliğine, yerinden edilenlerin ikamet yerlerinin niteliğine ve yaş gruplarına ışık tutuyor. Suriye krizinin önceki yıllarında kampların karşılaştığı zorluklarla önümüzdeki kış kamplarda yerinden edilenleri tehdit edebilecek tehlikeleri de yansıtan raporda, insani müdahale için uluslararası standartlara uygun en önemli ihtiyaçlar ve miktarları da yer alıyor ve yerinden edilmiş kişileri tehdit edebilecek doğal afetlerin etkisini azaltmak için yerinden edilenler ve kamp sorumlularının izlemesi gereken en önemli uygulamalara da dikkat çekiyor.

190 Downloads
Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *