Kuzey Suriye’deki, Yeni Yerinden Edilmiş Kişiler ve Gidenler Üzerine Etkileşimli Çalışma – Agustos 2020