KUZEY SURIYE’DEKI, YENI YERINDEN EDILMIŞ KIŞILER VE GIDENLER ÜZERINE ETKILEŞIMLI ÇALIŞMA – MART 2021