Değerlendirme ve Gözetim

Infografik

 • Gözetim:

  Proje aşamalarında, plan çerçevesinde onaylanan ve uygulanmakta olan proje faaliyetlerinin ilerleyişi veya gecikmesi hakkında paydaşlara ayrıntılı ve zamanında bilgi vermeyi amaçlayan sürekli ve yapılandırılmış bir süreçtir. Ayrıca, istenen sonuçlara zaman çizelgesine göre ulaşılıp ulaşılmadığını delirlenmesi ve böylece varsayılanları mümkün olan en kısa sürede düzeltecek gerekli önlemleri almasını sağlamayı amaçlar.

 • Değerlendirme:

  Etkinliklerin önemi, etkinliği, verimliliği ve etkileri hakkında belirli hedefler ışığında düzenli ve objektif bir araştırmadır.
  Projeleri değerlendirme fikri, hataları, tekrarlamalarını önlemek için mevcut ve gelecek projelerin başarısı adına başarı mekanizmalarını teyit ve güçlendirmeyi amaçlar.

 • Amaçları:

  • Tüm Yardım ve Koordine Birimi’nin personeli tarafından, Değerlendirme ve Gözetim, hesap verebilirlik politikasını onaylamak.
  • Eşsiz nitelikli raporlar yayınlamak.
  • Yardım ve Koordine Birimi içindeki projeler için Değerlendirme ve Gözetim planları geliştirmek.
  • Suriye meselesiyle özerinde çalışan çeşitli uluslararası ve yerel kuruluşlar için tüm sektörlerde Değerlendirme ve Gözetim sözleşmeleri imzalamak ve uygulamak.
 • Başlıca görevler ve faaliyetler:

  • Birimdeki program yöneticileri ile proje tekliflerinin geliştirilmesi amacıyla takip yapmak.
  • Program amaçlarını gerçekleştirmek ve verilerin takibi.
  • Ölçme göstergelerini belirleme.
  • Veri toplama ve analiz zamanları için bir zaman çizelgesi belirleme.
  • Projeler hakkında gerekli bilgileri içeren bir veri tabanı geliştirme.
  • Yardım ve Koordine Birimi tarafından onaylanan tüm projeler için ilerleme ve nihai raporların hazırlaması ve yayınlaması.

MEAL Raporlar