Beslenme Gözetİm Programı

İnfografik

Capture 38

NSS Raporlar

 • Program tanımı:

  Beslenme Güzetim Sistemi, Erken Uyarı Ağı kapsamında 5 yaşın altındaki çocukların beslenme durumunu düzenli olarak araştırmak ve izlemek amacıyla 2017 yılının ortalarında kurulmuştur.. Beslenme programını planlama ,değerlendirme ve yönetimi adına şimdi ve gelecekte kötü beslenme hacmi ,dağılımını ve sebeplerini gösteren sürekli bilgi oluşturma amaçlı bir sistem.Seçili gözetim bölgelerinde önerilen gözetim sistemi bölgede bulunan hastalıkların gözetimiyle ilişkilendirmek ve geliştirmek, hedef ise kötü beslenme tehlikesi olan bölgelerde yerel toplumu gözlemlemek .

 • Amaçları:

  • 5 yaşın altındaki çocuklarda orta ve şiddetli yetersiz beslenme ve bilateral ödem değerlendirmesi.
  • Beş yaşın altındaki çocuklarda yetersiz beslenme nedeniyle ölüm oranını azaltmak.
  • Vaka yönetimi hizmetlerinin yeterliliğini ve kalitesini değerlendirmek için vakaların takibi iki hafta sonra tekraralnır.
 • Ana görevler ve faaliyetler

  Beslenme gözetimi programı aşağıdaki aşamalara göre uygulanır:
  Pilot aşama: Yedi ile dağıtılan 15 sağlık ocağı içinde yürütülmekte ve sadece iki hafta sürmektedir.
  Rutin Aşama 1: 7 ildeki bulunan 100 sağlık ocağını ziyaret eden 6-49 aylık çocuklarda orta humerusun (MUAC) çevresinin ölçümüne dayanır ve bilateral ödem belirtileri araştırtılır. Bu veriler toplanır ve analiz edilerek beslenme durumuna ulaşılır. Bu aşama 3 ay sürer.
  Rutin Aşama 2: Bu aşamada, beslenme gözetim kapsamı genişleterek toplulukları kapsar, ağırlaştırıcı etkenlerden dolayı yetersiz beslenme riski daha fazla olur. Diğer çalışma eğilimleri, önceki merkezlerde takip çalışmaları ile birlikte boy ve kilo eklenirken, sonuçların içinde bulunduğunu belirten alanlardaki toplum çapında yetersiz beslenme taramasının önceliği olan araştırmalar da eklenir.
  Program hem İngilizce hem de Arapça olarak bir teknik rapor ve aylık bir bülten yayımlamaktadır.