Proje Koordinasyon

Yardım ve Koordine Birimi tarafından hazırlanan üç proje türü vardır:

 • Birimin programları ve bölümleri tarafından sunulan ihtiyaçların değerlendirilmesine dayalı proje:

  Bu projelerin yaşam döngüsü on bir aşamadan geçiyor:

  • İhtiyaç değerlendirmesi ve öncelik belirleme: Bilgi Yönetimi Birimi, yerel konseylerden, sivil toplum kuruluşlarından ve yerel halktan araştırmacılar aracığıyla alınan bilgilere dayanılarak ihtiyaçların değerlendirilmesi ve öncelikler belirlenmesi amacıyla düzenli raporlar hazırlar. Bu aşama 30 gün sürmektedir.
  • Proje fikrinin hazırlanması: İlgili programlar ihtiyaç değerlendirmesi yapıldıktan sonra 5 gün içinde projenin ön teklifini sunarlar.
  • Proje Ortağı Seçimi: Savunuculuk ve İletişim ile Değerlendirme ve Gözetim birimleri, imzalanan mutabakat zaptı gereğince Geçici hükümetin yerel konseyleri ve kurumları projenin gerçekleştirilemeyeceğini bildirmelerinden sonraki birkaç gün içinde projeyi uygulamak için uygun ortaklar arayış ve seçimi içine girilir.
  • Projenin pazarlanması: Proje pazarlanmak amacıyla Savunuculuk ve İletişim Departmanı ilgili programların iş birliğiyle fon sağlayıcılara sunularak projenin kabul ettirilip gerekli finansmanın sağlanması süreci 30 günde gerçekleşir.
  • Araştırmanın hazırlanması: İlgili programlar, Değerlendirme Ve Gözetim, Finans, Savunuculuk ve İletişim departmanları ile iş birliği yapılarak 30 gün içinde projenin ayrıntılı bir çalışması hazırlanır.
   Uygulama ortağıyla protokol hazırlanması ve imzalanması: 2 günlük süre içerisinde Hukuki İşler Departmanı, ilgili programlarla iş birliği yaparak ve üst yönetimin denetimi altında, her iki tarafın uygulama, sorumluluk ve görev sürelerini içeren protokol hazırlar ve imzalanır.
  • Fon sağlayıcılar ile Finansman sözleşmesini hazırlanması ve imzalanması: Hukuki İşler Departmanı, yetkili programlarla iş birliği yaparak, finansman sözleşmesini fon sağlayıcı ile hazırlar. İki gün içinde fon sağlayıcı ve üst yönetici imzalar.
  • Projenin uygulanması: Proje, uygulama ortağı tarafından uygulanır, Değerlendirme ve Gözetim Departmanı, uygulama aşamalarının her aşamasında izleme ve değerlendirme yapar. Uygulamada değişiklik yapılması durumunda ilgili bölüm tarafından gözden geçirilir ve yapılır. Değerlendirme ve Gözetim raporlarına dayanarak ödemeler yapılır. Ayrıca proje Savunuculuk ve İletişim Departmanı tarafından medyaya servis edilir. Uygulama süresi projenin hacmine ve büyüklüğüne göre bir projeden diğerine değişir.
  • Ara Değerlendirme: Değerlendirme ve Gözetim Bölümü, belirleyicilere göre uygulama güvenliğini ve teknik şartlara ve şartnamelere uygunluğunu içeren proje ilerleme raporlarını yayınlar. İlerleme raporunun hazırlanması her aşamada 7 gün sürer.
  • Projenin kapatılması ve nihai değerlendirme raporu verilmesi: İlgili tüm bölümler projenin çalışmalarını uzmanlığına göre tamamlayarak, Değerlendirme ve Gözetim çalışmalarının nihai raporunu proje çalışmalarının bitiminden itibaren 7 gün içinde yayınlar.
  • Proje yatırımı ve etki değerlendirmesi: Proje yetkili yerel yönetim tarafından uygulanır. Projenin etkisi değerlendirme ve gözetim departmanı tarafından incelenir ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için önerilerini sunar.
 • Yerel yönetimin ihtiyaçlarına dayalı hazırlanan proje:

  Bu türdeki proje yaşam döngüsü on aşamada gerçekleşir:
  Proje fikrinin hazırlanması: Proje fikri yerel ortak tarafından sunulan ihtiyaca göre İlgili programlar ve Yetkili bölümler tarafından değerlendirilir ve gerçek ihtiyaca, çalışma önceliğine uygun olması halinde 15 gün içinde projenin ön teklifini sunulur.
  Proje Ortağı Seçimi: Projeyi sunan taraf önceliklidir, fakat projeyi gerçekleştiremeyeceğini bildirirse yerel yönetim kurulu veya geçici hükümet kurumu uygulama hakkına sahip olur. Yeni talipler de projeyi gerçekleştiremeyeceğini bildirirse, yetkili birimler ilerleyen 5 gün içerisinde araştırmalarını yapıp yeni uygulayıcıyı belirlerler.
  Projenin pazarlanması: Projeyi pazarlamak amacıyla Savunuculuk ve İletişim Departmanı ilgili programların iş birliğiyle fon sağlayıcılara proje sunularak kabul ettirir ve gerekli finansman 30 gün içinde sağlanır.
  Araştırmanın hazırlanması: ilgili programlar, Değerlendirme Ve Gözetim, Finans, Savunuculuk ve İletişim departmanları ile iş birliği yapılarak 30 gün içinde projenin ayrıntılı bir çalışması hazırlanır.
  Uygulama ortağıyla protokol hazırlanması ve imzalanması: 2 günlük süre içerisinde Hukuki İşler Departmanı, ilgili programlarla iş birliği yaparak ve üst yönetimin denetimi altında, her iki tarafın uygulama, sorumluluk ve görev sürelerini içeren protokol hazırlar ve imzalanır.

  Fon sağlayıcılar ile Finansman sözleşmesini hazırlanması ve imzalanması: Hukuki İşler Departmanı, yetkili programlarla iş birliği yaparak, finansman sözleşmesini fon sağlayıcı ile hazırlar. İki gün içinde fon sağlayıcı ve üst yönetici imzalar.
  Projenin uygulanması: Proje, uygulama ortağı tarafından uygulanır, Değerlendirme ve Gözetim Departmanı, uygulama aşamalarının her aşamasında izleme ve değerlendirme yapar. Uygulamada değişiklik yapılması durumunda ilgili bölüm tarafından gözden geçirilir ve yapılır. Değerlendirme ve Gözetim raporlarına dayanarak ödemeler yapılır. Ayrıca proje Savunuculuk ve İl.
  Projenin uygulanması: Proje, uygulama ortağı tarafından uygulanır, Değerlendirme ve Gözetim Departmanı, uygulama aşamalarının her aşamasında izleme ve değerlendirme yapar. Uygulamada değişiklik yapılması durumunda ilgili bölüm tarafından gözden geçirilir ve yapılır. Değerlendirme ve Gözetim raporlarına dayanarak ödemeler yapılır. Ayrıca proje Savunuculuk ve İletişim Departmanı tarafından medyaya servis edilir. Uygulama süresi projenin hacmine ve büyüklüğüne göre bir projeden diğerine değişir.
  Ara Değerlendirme: Değerlendirme ve Gözetim Bölümü, belirleyicilere göre uygulama güvenliğini, teknik şartlara ve şartnamelere uygunluğunu içeren proje ilerleme raporlarını yayınlar. İlerleme raporunun hazırlanması her aşamada 7 gün sürer.
  Projenin kapatılması ve nihai değerlendirme raporu verilmesi: İlgili tüm bölümler projenin çalışmalarını uzmanlığına göre tamamlayarak, Değerlendirme ve Gözetim çalışmalarının nihai raporunu proje çalışmalarının bitiminden itibaren 7 gün içinde yayınlarlar.
  Proje yatırımı ve etki değerlendirmesi: Proje yetkili yerel yönetim tarafından uygulanır. Projenin etkisi değerlendirme ve gözetim departmanı tarafından incelenir ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için teklifler sunar.

 • Mali hibe olduğunda proje teklifi üzerine hazırlanan proje:

  Bu tür projelerin yaşam döngüsü on bir adımdan geçmektedir:
  Hibenin Sektörlere Dağılımı: Bir Fon sağlayıcıdan alınan hibe, bilgi yönetimi birimi tarafından 5 gün içinde verilen ihtiyaç değerlendirme raporlarına dayalı olarak gerçek ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda sektörlere dağıtılır.
  Sektörlere göre “Proje Fikri” başvuruları kabul etme duyurusu: Yetkili programlar, Savunuculuk ve İletişim Departmanı ile “Proje Fikri” içeren başvuruların alınmasını ve gerekli belgelerin 20 gün içinde sunulmasını duyurur.
  Sunulan proje fikirlerinin değerlendirilmesi: Proje fikirlerinin başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, Bilgi Yönetimi Birimi ve ilgili programlar tarafından değerlendirilme ve seçme işlemleri, sektörlere ve öncelikli projelerle göre 20 gün gibi bir süre içerisinde gerçekleştirilir.
  Uygulama ortağı değerlendirmesi: Proje fikrini sunan ortak ile projenin uygulanmasının yapılabilirliği değerlendirilir, gerekli koşulları gerçekleştirmemesi veya yapamayacağını bildirmesi durumunda başka bir uygulayıcı ortak arayışına gidilir ve bu süreç iki gün sürer.
  Çalışmanın hazırlanması: Çalışma ortak tarafından projenin fikriyle hazırlanır ve birime gönderilir.
  Araştırmanın tetkiki: Yetkili programlar, Değerlendirme ve Gözetim, Finans, Savunuculuk ve İletişim Departmanları çalışmayı ajanslar ve fon sağlayıcıların onayladığı modellere uygun olarak 10 gün içinde inceler, gözden geçirir ve geliştirir.
  Uygulama ortağıyla protokol hazırlanması ve imzalanması: 2 günlük süre içerisinde Hukuki İşler Departmanı, ilgili programlarla iş birliği yaparak ve üst yönetimin denetimi altında, her iki tarafın uygulama, sorumluluk ve görev sürelerini içeren protokol hazırlanır ve imzalanır.
  Projenin uygulanması: Proje, uygulama ortağı tarafından uygulanır, Değerlendirme ve Gözetim Departmanı, uygulama aşamalarının her aşamasında izleme ve değerlendirme yapar. Uygulamada değişiklik yapılması durumunda ilgili bölüm tarafından gözden geçirilir ve yapılır. Değerlendirme ve Gözetim raporlarına dayanarak ödemeler yapılır. Ayrıca proje Savunuculuk ve İletişim Departmanı tarafından medyaya servis edilir. Uygulama süresi projenin hacmine ve büyüklüğüne göre bir projeden diğerine değişir.
  Ara Değerlendirme: Değerlendirme ve Gözetim Bölümü, belirleyicilere göre uygulama güvenliğini ve teknik şartlara ve şartnamelere uygunluğunu içeren proje ilerleme raporlarını yayınlar. İlerleme raporunun hazırlanması her aşamada 7 gün sürer.
  Projenin kapatılması ve nihai değerlendirme raporu verilmesi: İlgili tüm bölümler projenin çalışmalarını uzmanlığına göre tamamlayarak, Değerlendirme ve Gözetim çalışmalarının nihai raporunu proje çalışmalarının bitiminden itibaren 7 gün içinde yayınlarlar.
  Proje yatırımı ve etki değerlendirmesi: Proje yetkili yerel yönetim tarafından uygulanır. Projenin etkisi değerlendirme ve gözetim departmanı tarafından incelenir ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için teklifler sunar.