Entegre Tıbbi Cihazlar Kampanyası

Suudi Arabistan Krallığı’ndan bir hibe, kötüleşen olaylar ve koşullarından etkilenen Suriye halkına tıbbi ihtiyaçlar (ilaçlar, sarf malzemeleri ve tıbbi ekipmanları, vs.) uzun bir liste oluşturarak ve temin ederek Yardım ve Koordine Birimi Suriye’de sağlık sektöründe çalışan yerel ortaklara ulaştırdı. Hibe, 2014 yılı ocak ayından 2014 Ekim ayına kadar, yaklaşık 17,5 milyon ABD doları değerinde, on bir ödeme için alındı. Hibe, operasyon odaları teçhizatı, radyoloji ekipmanları, ambulans ekipmanları, sağlık merkezleri ekipmanları, kuru ve ıslak sterilizasyon ekipmanları, yoğun bakım odaları, sinir sistem agrafi cihazı, cerrahi ekipmanlar, özellikle kronik hastalıklar ve salgın hastalıklar ve anestezi ilaçları, tıbbi ve cerrahi sarf malzeme, Genel, torasik, vasküler ve nörolojik cerrahi. Ekipmanlarını içerdi. Farklı alanlarda birçok hastanenin ihtiyaçlarını karşılayan bu cihazlar, İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye dört ilde bütün hastanelerin ihtiyaçlarının sağlanmasında katkıda bulundu.Dağıtım, erişilebilirlik, lojistik imkanları ve her ilde nüfus sayısı, daha önce Yardım ve Koordine Birimi tarafından sağlanan ilaç desteğinin büyüklüğü ve EWARN’un epidemiyolojik izleme haftalık raporlara göre sağlık merkezlerinin yayılması, nerede salgın hastalıklar var ve salgın hastaları ilgili bilgi paylaşan sağlık merkezleri, bazı hastanelerde özel ilaçlar ihtiyaç olması, EWARN’un erkan müdahale için tahsis ettiği yedek stok, ve herhangi bir acil durumunda hızlı bir müdahale için ihtiyaçlar belirler.
Desteklenen sağlık kuruluşları Halep’te, 21 hastane, 18 sağlık merkezleri ve tıbbi nokta , İdlib’te 24 hastane ve 30 sağlık merkezli ve tıbbi nokta Lazkiye’de 6 hastane ve 5 sağlık merkezi, Hama’da 8 hastane ve Suriye’nin kuzeyindeki farklı bölgelerdeki 20’den fazla hastane ve sağlık merkezidir. Kampanya ayrıca sivil toplum kuruluşları (STK’lar) aracılığıyla 20’den fazla sağlık tesisini de kapsıyordu. Yerel ortakların listesi, tıbbi ofisler, tıbbi otoriteler, sağlık müdürlükleri ve STK’ları içeriyordu. Sağlık otoritelerinin ve sağlık merkezlerinin raporlarına göre, tıbbi yardımın doğrudan yararlanıcılarının sayısı 565.000’den fazla hasta olup, bu hibe faydaları sağlık tesislerine sağlanan tıbbi ekipmanın çalışma süresi boyunca devam etmektedir.

Galeri̇

İnfografik

Videos