Kuşatılmış Humus İçin Destek

Yardım ve Koordine Birimi, kendine yeterliliğini ve Rejimin kuşatma ve açlık politikasına karşı mücadeleyi teşvik etmek, kuşatılmış bölgelerde ortaklarının işbirliği ile, gıda güvenliği, tarım ve hayvanclığa destek vermek amacıyla Katar Devleti tarafından birkaç projeye finansman sağladı. Yardım ve Koordine Birimi, Humus Konseyi işbirliğiyle tarım ve hayvancılık sektörünü destekledi. (Özellikle hayvancılık alanındaki önemli düşüş göz önünde bulundurulursa) toplam değeri 142.340 $ olan üç proje ile destekledi.
İlk proje 28,475 dolar tutarında, kış bitkileri “lahana ve karnabahar” ekilidi, iş fırsatı yaratmakta katkıda bulundu , rekabetçi fiyatlar ve kuşatılmış alanların yeniden ekonomik yaşam döngüsünü döndürmek amacıyla 85 dönümlük arazi ekildi.
İkinci proje istihdam yaratmak ve ekonomik yaşam döngüsünü döndürmek üzere vatandaşlar uygun fiyatlarla et temin etmek amacıyla kuşatılmış alanlarda besi koyun ve buzağı satın alıp yetiştirildi, proje maliyeti 37,955 doları buldu. Paranın Bir kısmı koyun ve dana satın almak ve diğer kısmı gerekli besleme için yem alımında kullanıldı. Proje, 15 dana, 150 koyun , keçi ve 110 ton yem alındı ve sürünün hastalıklardan arındırılması ve üretimin iyileştirilmesi için gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanması için proje sahiplerinin çalışmalarını içeriyordu.
Üçüncü proje 75,910 dolar finansmanla kuşatılmış bölgelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için üretime devam etmek hayvan yetiştiricilerin teşvikli fiyatlarla yem ve ilaçlar, aşılar sağlayarak hayvancılık sektörünü destekliyordu.

Galeri̇

Videos