Blog

Suriye Geçici Hükümeti Ankara’da, Dışişleri Bakanlığı’ndaki Suriye dosyası yetkilileriyle bir toplantı yaptı.

Suriye Geçici Hükümeti Ankara’da, Dışişleri Bakanlığı’ndaki Suriye dosyası yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıya ayrıca Suriye Geçici Hükûmetinin yanı sıra Yardım ve Koordine Birimi Derneği ACU, LDO VE LACU Dernekleri de katıldı.
Toplantı, Suriye hükümetinin yönetişimi güçlendirmek ve devlet kurumlarının Rejim kontrolü dışındaki alanlarda güçlü bir rol oynamasına ve AB tarafından finanse edilen yönetişim yapıları projesinin çıktılarını Türkiye Dışişleri Bakanlığına sunmak amacıyla düzenlenmiştir.

Toplantı, sekiz yıldır süren savaş ve tekrarlanan bombardıman ve felaketlerin bir sonucu olarak, kurtarılmış bölgelerdeki trajik insani durumu ele aldı. Rejimin kontrolü altındaki bölgelerde insani durumunun kötüleşmesi, kalan yerel nüfusa önem vermemesi ve zorla emniyet yumruğu altında yaşamak zorunda kalmaları. Ayrıca terörist PKK tarafından kontrol edilen alanların durumu ve yerli halklarının yerinden olmaları ve dolayısıyla bu alanlarda devam eden istikrarsızlık ve yerli halkların güvenli ve gönüllü olarak geri dönmemeleri dile getirildi.

Görüşme, özellikle nüfusun istikrarı, kalkınma programlarının güçlendirilmesi, göç ve askerileştirilmesini azaltılması ve geçici hükümet kurumlarının yerel meclisler, teknik müdürlükler ve STK’lar aracılığıyla güçlendirilmesi için temel faktörleri oluşturan sağlık, eğitim ve ekonomik güçlendirme sektörlerinde temel ihtiyaçları ortaya kondu.

Buna karşılık, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriyeli halkın haklı davasını destekleme konusundaki kararlığını vurguladı ve Suriyelilerin hedeflerine ulaşmak için Türkiye’nin tüm kurumları ile yanında durduğunu teyit etti, ayrıca Suriye Geçici Hükümeti dahil olmak üzere muhalefet kurumlarını desteklemek ve kurumsal yönetişim ve yerel meclisleri ve hizmet müdürlüklerini görevini yerine getirmek için desteklemesine vurgu yaptı.

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *