Blog

Suriye ve Bölgenin Geleceğini Desteklemek

Belçika’nın başkenti Brüksel, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği himayesinde Brüksel’de üst üste üçüncü yılın geçen hafta sonu “Suriye ve Bölgenin Geleceğini Desteklemek” konulu konferansa ev sahipliği yaptı, Suriye’deki insani yardım ve yardım çalışmalarına mali desteği seferber etmeyi, Aynı zamanda bölgede Suriyeli mültecilere ev sahipliği eden ülkeleri desteklemeye hedefliyor.
Bağışçı ülkeler bu yıl Suriye ve komşu ülkelerdeki insani eylemi desteklemek için 6.9 milyar dolar vaadinde bulundular.
Konferansa bağışçı ülkeleri, Birleşmiş Milletleri, sivil toplum örgütlerini ve başta Lübnan, Ürdün ve Türkiye olmak üzere Suriyeli yerlerinden edilmiş kişilerin ev sahibi ülkelerini temsil eden yaklaşık 1000 katılımcının katıldığı 85 ülke ve uluslararası kuruluş katıldı.
Yardım ve Koordine Birimi de dahil olmak üzere Suriye örgütleri, “Suriye krizinde yardımın dönüştürülmesi ve riskleri azaltmak ve öğrenilen dersleri için en iyi uygulamalar” ve “Suriye’deki insani alanda çalışanların korunması” başlıklı iki oturum düzenleyerek konferansa katıldılar.‎

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *