Blog

SURIYE’DE OKULLAR 04. Baskı

2018 yılı Suriye’deki Okulların dördüncü baskı raporu yedi yıldan fazla süren çatışmalar nedeniyle yıkılan bir ülkede mevcut eğitim durumunu göstermektedir. Bu baskı, 10 ilde ve 99 ilçedeki 4.079 okuldan toplanan verilerin hacmi bakımından benzersizdir. Rapor, değerlendirilen okullarla ilgili bilgilerin doğruluğu ve bolluğu açısından, böyle bir çalışmada olmadığı gibi, uygulamasında ve izlenmesinde istisnai bir rapordur. Bu baskıda, rapor 2015’teki ilk baskısından 2.572 daha fazla okul değerlendirmektedir ve eğitim sektörünün önündeki daha büyük engelleri ve ihtiyaç duyduğu daha acil ihtiyaçları vurgulamaktadır. Bu raporun sonuçlarını paylaşarak, Yardım ve Koordine Birimindeki Bilgi Yönetim Birimi, bu çalışmayı artık sadece gereksinimlerin karışlanması ve yönlendirilmesi gerekmediğini dikkate almak için, Suriye’deki eğitim sektörüne destek vermek isteyen bağışçı ve paydaşlar için bir yol haritası olarak geliştirmek istemektedir. Sektör sadece şu anki krizi göz önünde bulundurmamalı, bu sektörü daha parlak bir geleceğe çıkartmayı hedeflemeli, gelecekte ise sadece öğretmen artık öğretmenlik görevini yapmayacaktır, ancak sahip oldukları ile doğru şekilde eğitimci rolünü üstlenebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Son yedi yılda her gün çocuklar üzerinde geniş kapsamlı bir etki yaratan travmalardan korumaya ve etkilerini hafifletmeye çalışmalıdır.

352 Downloads
Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *