SURIYE’DE OKULLAR 04. Baskı

2018 yılı Suriye’deki Okulların dördüncü baskı raporu yedi yıldan fazla süren çatışmalar nedeniyle yıkılan bir ülkede mevcut eğitim durumunu göstermektedir. Bu baskı, 10 ilde ve 99 ilçedeki 4.079 okuldan toplanan verilerin hacmi bakımından benzersizdir. Rapor, değerlendirilen okullarla ilgili bilgilerin doğruluğu ve bolluğu açısından, böyle bir çalışmada olmadığı gibi, uygulamasında ve izlenmesinde istisnai bir rapordur. Bu