Omuz Omuza Programı (Teketöf)

 • Program tanımı

  “Teketöf” programı, Suriye’deki yerinden edilenler ve kuşatma altında olanların yaralarının sarılmadığı kritik bir dönemde 2015’in başında 10 milyon dolarlık bir hibe ile gerçekleştirildi.
  ACU Yönetimi ve kadrolar, hibenin Suriye içine etkisini yansıtmak amacıyla tüm sorumluluk ve azim ile çalışmaya başladı, bu nedenle bu hibe net ve belirgin bir etki yarattı.
  Yardim ve koordine Birimi, Suriye içindeki duruma, özellikle kuşatılmış bölgelere, ulaşılması güç bölgelere ve kamplara hibe kaynaklarının yüzde 75’inin tahsis edildiği, hibenin gıda güvenliği payı yaklaşık 3,5 milyon ABD Doları idi.

 • Gıda Güvenliği ve Yetkinlik Sektörü

  Gıda güvenliği sektörünün önemi, 9,8 milyon insan gıda güvencesizliği, 6,8 milyon öncelikli alan ve 4,8 milyon ulaşılması zor alan olmak üzere artan gıda ihtiyacı öneminden geliyor. Aynı zamanda insani yardım gereksinimi OCHA (Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi) tarafından verilen İnsani Yardım Planına (RESPONSE PLAN 2015) ve geçen yıla göre yüzde 31 arttı. İhtiyaçlar, tarım ve hayvancılık projeleri gibi çeşitli yardım projeleri ve gıdayla ilgili kalkınma projeleri ile karşılandı. Bu projelerin ayrıntıları aşağıda sunulmuştur:

  Kuşatılmış ve zor erişim bölgelerdeki gıda güvenliği için acil nakit yardımı müdahalesi:

  Proje, kuşatılmış ve zor erişim bölgelerin direncini desteklemek amacıyla, bu bölgelerdeki gıda güvenliği için acil nakit yardımı müdahalesinde bulundu.
  Proje, projenin faydalanıcılarının 160133 kişi olduğu bu bölgelerdeki en fazla muhtaç gruplar için gıda ürünleri ve çocuk maması sağlamaya çalıştığı Homs şehrinde Al-Vaır mahallesindeki ve Homs’un kuzeyindeki kırsal bölgelerdeki ve Şam kırsalındaki yaşanan boğucu kuşatmanın bir sonucu olarak yetersiz beslenme faktörlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulundu.

  Buğday yetiştirme projesi:

  Proje, gıda güvenliği ve kendi kendine yeterli olma kavramının ,kuşatılmış bölgelerde buğday ekiminin desteklenmesini ve Rejim tarafından uygulanan kuşatma ve açlık politikasına direnmek için yerelde mahsulden yararlanılmasını destekledi Proje, temel gıda maddesi olarak kabul edilen ekmek üretiminde gerekli olan buğdayın sağlanmasına katkıda bulundu. Proje, Hums’un kuzey kırsalı,ayrıca Şam’ın kırsalında bulunun Doğu ve Batı Guta’yı kapsadı. Üretilen buğday 1320 tonu buldu.

   

  Mevsimlik tarımsal bitkiler:

  Proje, mevsimsel tarım ürünleri, arazileri reform ederek, yetiştirmeyle ilgilendi bakla ve domates gibi tarım ürünleri evde Yetiştirilebilir tarımsal fideleri temin ederek gıda güvenliği ve yerel kaynaklara dayalı kendi kendine yeterli olma kavramının teşvik edilmesiyle ilgiliydi.
  Proje kapasımında, Şam’ın güneyinde kuşatılmış Yarmouk mahallesi, ve Batı Guta, Humus’un El-Vaır mahallesinde yararlanıcıların sayısı on beş bin ulaştı.

   

  Hayvancılık sektörünü Destekleme Projesi:

  Proje, kuşatılmış bölgelerdeki hayvancılık sektörünü destekleyerek gıda güvenliği konseptinin geliştirilmesiyle ve bu hayvanların hayvani protein, süt ve et içeren gıda ürünleri ile kuşatma altında olanrın beslenmesini desteklemekte kullanıldı.
  Proje, Şam’ın doğusundaki Guta, Zabadani ve Vadi Barde’nin , Şam’ın Kabun semtinin ayrıca Homs’un kuzey kırsal kesimini hedef aldı. Projenin yararlanıcı sayısı 100.000 kişiye ulaştı.

 • Sağlık Sektörü

  Suriye topraklarının büyük bir kısmının Rejimin kontrolü dışında kalmasıyla sivil, silahlı ayrımı yapmadan her türlü vahşi bombardımana maruz kaldı, bu da çok sayıda ölü ve yaralı düşmesine yol açtı. Ayrıca sağlık altyapısı büyük hasar gördü, HeRAMS’ın raporuna göre kamu hastanelerin %57 kısmın veya küllen hizmet dışı bırakıldı. Bu bölgeler kriz başlamadan önce bile sağlık hizmetleri istenilen seviyenin altındaydı. Ayrıca, çok ilaç ve tıbbi malzeme fabrikaları ve laboratuvarlar hizmet dışı bırakıldı. Buda özellikle vatandaşların ve çocukların ve bebeklerin temel beslenme ihtiyaçlarının yetersiz kalmasına, PHC Merkezi Değerlendirmesi, Eylül 2014 raporuna göre özellikle obstetrik bakım merkezlerinin% 63’ünün hizmet dışı kalmasına yol açtı.
  Yukarıdaki faktörlerin hepsi göz önünde bulundurarak, özellikle kuşatılmış bölgelerde, her türlü sağlık hizmetinin sağlanmasını ve mutlak öncelik verilmesine neden olmuştur, bu gerçeğe dayanarak, Yardım ve Koordine Birimi’nde Sağlık Bölümü genel olarak Suriye’de özellikle kuşatılmış ve ulaşması zor olan bölgelerde sağlık durumunu değerlendirerek ve Suriye halkına sağlık hizmetleri sunan ilgilenenler, yerel ortaklar ile koordinasyon ederek, üç ay en acil sağlık ihtiyaçları ve gelişmesini sağlamak önemini karşılayacak bir müdahale planı hazırladı. Tüm bölgelerde hayat kurtarıcılığı en düşük seviyede bile olsa sağlık hizmetlerini sunmaya devam etmek için, aşağıdaki projeler vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalıştı:

   

  Hastaneler ve travma merkezleri için proje desteği:

  Proje Suriye’de faaliyet gösteren hastaneler ve travma tedavi merkezlerini operasyonel giderlerle (kadro, yakıt, tıbbi ekipman, restorasyon ve bakım ücretleri) destekledi.
  Güvenli hastanelerin projesinde yeni hastanelerin kurulmasını desteklemenin yanı sıra, onları bombardımandan korumak için bir gurup hastanenin yer altında kurulmasını destekledi. Proje sürekli istenen ihtiyaçları karışılmak, özellikle bu bölgelerde uygulanan haksız kuşatma sebebiyle en temel tıbbi ihtiyaçların yoksunluğu, muhalefet tarafından kontrol edilen bölgelerde sağlık durumunun bozulması ve şiddetli bombardıman sebebiyle yaralı sayılarının artması ışığında ambulans hizmetleri, ameliyat, acil ve soğuk cerrahi hizmetlerini sunmaya devam edilmesini sağladı, tıbbi kadroların yaşam ve güvenlik koşullarının zor olmasıyla birlikte ülke dışına sızımlarının engellemesi için katkıda bulunmuştur.
  İnsani Müdahale Planı SURİYE MÜDAHALE PLANI 2015 Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayınlanan planda gösterdiğine göre bir yıl içeresinde 1 milyon Suriyeli travma tedavisine muhtaç olacaktır.
  2015 HeRAMS raporunda, kamu hastanelerinin% 57’sinin kısmen ya da tamamen hizmet dışı kaldığı belirtilmektedir. Proje kurtarılmış bölgeler hedefli ve illerin (Şam, Şam Kırsalı, Lazkiya, Homs ve Dara Kuneytıra, Halep, İdlib, Hama) illerini kapsıyor, bu bölgelerin nüfusu yaklaşık beş milyon kişiye ulaştı, 3 ay içinde yaklaşık 4.000 soğuk ve kapsamlı ameliyat gerçekleştirildi ve yaklaşık 30.000 hastaya acil tıbbi hizmet sağlandı.

   

  Birinci basamak sağlık sistemi destek projesi:

  Proje aşılama kampanyaları (çocuk felci – Kızamık) tamamlamak için gereken desteği sağladı ve destek operasyonel giderlerini (personel maaşları – yakıt – ekipmanlar – Birinci basamak sağlık merkezlerinin restorasyonu) sağlandı, aşılama genişletilmiş program erişimine katkıda bulunmuştur.
  Proje pek çok sorunu çözmede katkıda bulundu , kurtarılmış bölgelerde çocuklar ve hamile kadınlar için sağlık hizmetlerinin eksikliği sorununu çözmede sağlayacağı katkıya ek olarak aşı kampanyaları kurtarılmış bölgelerde özellikle salgın olan veya olamayan hastalıkların yayılmasını ,bulaşıcı hastalıklardan çocukları koruma ve bağaşıklıklarını artırarak çözme katkıda bulunmuştur.
  tıbbi hizmetlerin sayısı üç ayda 90,000 muayene ve tıbbi danışmanlığı buldu. Proje, Şam’ın Kabun mahallesi ve Batı Kırsalı, Halep ve kırsalı ve Lazkiye kırsalındaki Kastal Bölgesi, Daraa,İdlib ve Lübnan’daki Irsal, Bekaa Vadisi’ndeki Suriyeli mültecileri kapsadı.

   

  Ambulans sisteminin ve tıbbi noktaların destek projesi:

  Proje, hastaları, hastanelere veya yaralanan yerlerden komşu ülkelere nakleden ambulans sistemleri için işletme giderlerini (kadro, yakıt, bakım) temin etti. Ayrıca ön safladaki acil sağlık noktalarının operasyonel giderlerini destekler ve en yakın hastaneye kaldırılıncaya kadar yaralılara ilk yardım sağlar.
  Proje, her rastgele bombardıman sebebiyle çok sayıda yaralı düşmesi sorunun çözümü için katkıda bulunmuştur, ayrıca hastaların hayatını kurtaran ilk ön cephe hatları üzerinde ambulans hizmetleri ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmuştur.
  Proje, kuşatılmış Doğu Guta bölgeleri, Şam kırsalında bulunan Kalmun yanı sıra Lazkiye ve İdlib kırsalı, Kuneytıra ili ve Halep’i kapsadı. Üç ay içinde yararlananaların sayısı yaklaşık 5000 kişiye ulaştı.

   

  Yaralı tedavisi ve rehabilitasyon sistemini destekleme projesi:

  Proje komşu ülkelerde yaralı tedavisi yanı sıra yaralı merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde (fizik tedavi ve protez uzuvlar) ve komşu ülkelerdeki yaralıların iyileşmesi için tedavi giderlerini karşılamak için destek sağlamak.
  Proje, özellikle komşu ülkelerde yaralı sayısının büyük olması ve savaş yaralanmalarından kaynaklanan engellinin çok sayıda olması ek olarak orada kaldıkları sürenin yüksek maliyeti, yardım edecek herhangi bir insani yardım kuruluşun bulunmaması sorunun çözümüne bu proje katkı sağlamıştır. Proje, Lübnan ve Ürdün’de bulunan yaralı Suriyelilerin tedavisi için fahiş giderlerinin problemini çözme katkıda bulunmuştur.
  Proje’nin sağladığı destek sayesinde Lübnan’da yaralı toplanma alanlarını hedef almış (Dar Majdal Anjar iyileştirme merkezi- maliyetler fonu- protez uzular projesi). Ürdün’deki Suriyeli yaralıların El-Makasıd hastanesinde tedavi faturaları ödenmesi için destek sağladı. Proje kapsamında Lübnan’da 250 yaralı ve 100 yaralıda Ürdün’de faydalandı.

   

  Depolar için tıbbi malzeme temini desteği:

  Proje hastane, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ile tıp merkezlerine destek sağlamıştır ayrıca her bölgede özel tıbbi depolarda ilaç stoklarını sağladı. Aynı zamanda Sağlık Müdürlüklerine tabi Tıbbi depo giderlerini sağladı.
  Proje, özellikle kuşatılmış bölgelerde, günlük gereksinim olarak, ilaçlara ve tıbbi malzemelere olan ihtiyacını temin etme devamlılığını kapsıyordu, özellikle kuşatma altındaki bölgelerde, çalışan hastaneler için ilaçların ve tıbbi sarf malzemelerinin yedek stok ihtiyacını karşılamada yardımcı oldu çünkü oralara ilaç temin edilmesi zor olduğu için. Ek olarak, operasyonların lojistik giderlerinin desteğiyle müdürlüklere bağlı olan ambarların organize etmeye ihtiyaçı var olması. Proje, Şam ve Humus’ta tüm kuşatılmış bölgeleri kasadı, ayracı İdlib, Lazkiye, Daraa ve Kuneytıra ilinde kapsadı. Yararlanıcı sayısı 200.000’ne ulaştı.

   

  Kan Merkezi ve Laboratuvar Sistemi Destek Projesi:

  Proje, Suriye’de faaliyet gösteren kan merkezlerinin veya laboratuvarların (kadro-yakıt – sarf malzemeleri) işletme giderlerini desteklemeye çalıştı.Ayrıca, yeni referans laboratuvarlarının kurulması ve epidemiyolojik vakaların teşhisi konularında destek verdi. Projenin önemi, çok sayıda yaralı olması ve hepatit, AIDS ve frengi gibi ciddi hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli testleri yaptıktan sonra kanın transferi ihtiyacı nedeniyle büyük miktarlarda kan ve türevlerini koruma gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Proje, bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere kızamık ve felç gibi Yardım ve Koordine Birimi- EWARN tarafından izlenen çeşitli hastalıklar için laboratuvar teşhis hizmetleri sunmak için laboratuvarlara ihtiyaç duyulmasına katkıda bulunmuştur. Hasta sayısı günde yaklaşık 200 kişiye ulaştı, çoğunun ağır kanamaya maruz kaldığı için kan nakline ihtiyaç vardı, bunun yanı sıra yaygın hastalıklar ve özellikle bulaşıcı ve salgın hastalıklar için laboratuvar teşhisine acil ihtiyaç vardı. Proje, Halep şehri ve İdlib ilerindeki bölgelerin yanı sıra Şam kırsalında bulunan kuşatılmış doğu Guta’yı hedef aldı.

   

  Erken Uyarı ve Müdahale Projesi (EWARN):

  Proje, savaş ortamında Epidemiyolojik Hastalıkların Gözlemlenmesi ve Erken Teşhisi İçin Programın faaliyetlerini destekledi ve buna göre bu hastalıklara ve salgınlara müdahale etti.
  Projenin önemi, krizin ışığında sağlık durumunun bozulması nedeniyle bulaşıcı birçok hastalığın yayılmasından kaynaklanıyor; en önemlisi, çocuk felci ve kızamığın yanı sıra, Suriye’deki epidemiyolojik gerçeklerin tam resmini içeren bir referans tarafın bulunmaması bunun yanı sıra epidemi hastalıklara ya da rehbersiz müdahaledenin zayıf olması.
  Proje, Suriye kuzeyinde 7 il, Şam’ın doğusundaki Guta’ya ve Suriye’nin güneyinde Daraa ve kuneytıra, ve Humus’un kuzey kırsalını kapsıyor, bunun yanı sıra, bahsedilen alanlardaki nüfusun tamamının projeden yaralanırmış kabul edilir. Programa verilen hibe ile finanse edilen faaliyetler 13.2400 $ tutarındaydı ve proje EWARN tarafından gerçekleştirildi

   

 • Eğitim Sektörü

  Krizin uzun sürmesi, özellikle de eğitim hakkını elde edemeyen çok sayıda Suriyeli çocuğun Suriye’deki eğitim sistemi üzerinde büyük etkisi olmuştur.2014 İnsani Yardım Planı’na göre, 3,9 milyon Suriyeli çocuk eğitim sektöründe yardıma muhtaç durumda. 1,1 milyon çocuk eğitim dışı ve 1,26 milyon Suriyeli çocuk kayıtlı ancak düzenli olarak okula gidememekteler. Bu hibe sayesinde, Yardım ve Koordine Birimi eğitim alanında bir takım projeleri üstlenmiştir:

   

  Çantam projesi:

  Proje, okulda öğrenci sayısını korumak ve katılım oranını yükseltmek ve öğrenmeye devam etmeye teşvik ve sevdirmek amacıyla uygulandı, özellikle ilköğretim düzeyinde, öğrencilere çanta ve kırtasiye temin etmeye çalıştı. Ekipman ve öğretim araçlarını temin etmek öğretmen performansını yüksek tutmaya yardımcı, ayrıca öğrenci ailelerine zor yaşam şartlarında mali yüküne yardımcı olur. proje özellikle Şam ve Kırsalı, Humus illerinde kuşatılmış bölgeleri hedef aldı. Ayrıca Daraa ve Kuneytıra illerinde erişimin zor olduğu bölgeleri hedef aldı.
  Şam ve kırsalında 41000’den fazla öğrenci faydalandı. Humus’ta 30.000 öğrenci, Daraa’da 10255 öğrenci ve Kuneytrıa’da 3138 öğrenci faydalandı.

   

  Eğitim Kadrosuna Hibe Projesi:

  Proje, Maaş eksikliği öğretmen ve hatta öğrenciler bile geçim sağlama endişesi içinde olmalarına yol açtı özellikle kuşatılmış bölgelerde herhangi bir sabit maaş almazlar eğitim kadrosuna nakit hibe sağladı. Proje, kuşatma altında olan Şam ve kırsalı, Humus’da öğretmen ve idari başına 100 $ hibe ve kurtarılmış Daraa ve Kuneytıra illerinde ise 75$ , Ayrıca Lübnan’nın Irsal bölgesinde aksayan mülteci okullarını kapsadı.
  Projeden faydalanan sayısı Lübnan’da yaklaşık 4.000 yararlanıcı, Humus’da 236, Kuneytıra’da 135, Daraa’da ise 483 ve Şam kırsalında 1504 ve son olarak Şam’da 213 öğretmen ve idari personel olarak gerçekleşti.

   

  Okul Bakımı Ve Okul Kitabı Basımı Projesi:

  Proje, yukarıda belirtilen çanta projesi ile entegre edilmiş okul sırlarına ek olarak, öğrencinin ders kitabındaki gereksinimlerini sağlamak için çalıştı. Proje, öğrenci sırlarının kalabalıklaşmasına ve ara sıra yere oturmaya ,okulu terk etmeye ve düşük kaliteli eğitim sağlamasına neden olan sıra sıkıntısına çözüm getirildi. Proje, Eğitim sürecinin devamı ve istikrarı bakımından, eğitim sürecinin en önemli direklerinden biri olan ders kitabının sağlanması katkıda bulundu. Ders kitaplarından yararlanan öğrenci sayısı 6000 öğrenci iken, sıralardan yararlanan öğrenci sayısı 100 okulda 8000 öğrenci dağıtıldı.

   

  Ara Enstitüler Projesi:

  Şam kırsalı, Humus’un kuzey kırsalı ve Doğu Guta uygulanan abluka sebebiyle son liseyi bitiren öğrenciler eğitimlerini tamamlayamadılar ve üniversiteye kayıt olamadılar, kayıtlı olan öğrenciler de tamamlayamadılar, ayrıca değişik alanlarda var olan kadrolar abluka ve zor hayat şartları altında zorla göçe mecbur kaldılar. Proje öngörülen müfredat doğrultusunda entegre bağlamda onların eğitim alması, lise öğrencileri ve üniversite öğrencilerini de açılan enstitülere kayıt ederek yukarıda belirtilen sorunların azaltılmasına katkıda bulunmuş ve öğretim elemanı, idari, muhasebe ve tıbbi alanlarda kuşatılmış bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayarak mezun oldu. Bu enstitülerin mezunları aracılığıyla eğitim, yardım, hizmet, tıbbi ve diğer sektörlerde bulunan kadroları yetiştirerek işgücü piyasasına entegrasyonunu hızlandırmakta ve durumun ihtiyaçlarıyla hızlı etkileşim sağlamaktadır. Projenin maliyeti Şam kırsalında%53, Homs ilinde %47 oranında dağıtılan 16.7847 dolar idi.

 • Koruma Sektörü

  Suriye devrimi dördüncü yılını doldurmasıyla, Birleşmiş Milletlerin raporlarına göre 5 milyon Suriyeli çocuğun değişik hayat alanlarında yardıma muhtaç, 1,5 milyon çocuğa ek olarak çatışma ve doğrudan tehlikelere iç içe oldukları için ve yıkım sahneleri varlığının içlerinde yaratığı boşluklar doldurmak amacıyla psikolojik destek almaları gerekiyor. Ayrıca yer değiştirme alanlarında güvenliğin olmaması çocuklarda yeni sorunlar yaratabilir, bugün kalan Suriye çocukların öldürmemek ve bunların sorunların gidermek için çok cıddı ihtiyaç bulunmaktadır.
  Devrim sırasında, kadınların çocuktan daha iyi durumda değildi. Kadınlar, en şiddetli gözaltı, yerinden etme, cinayet ve eş kaybını yaşamışlardı , bu nedenle şu anda, onurlarını ve izzetli bir yaşama haklarını sağlamak için çatışmadan etkilenen kadınlar için güvenli bir yer sağlamak önemlidir. Bu hibe ile, Yardım ve Koordine Birimi, yukarıda belirtilen sorunları bir dizi projeyle hafifletmek için çaba sarf etmiştir:

  Kadınları Güçlendirilme Projesi:
  Proje kadınları güçlendirmeye katkıda bulundu ve ilkokul, ortaokul kadın öğretmenler için eğitim kursları kurulması yoluyla, eğitsel rehabilitasyon ve mesleki rehabilitasyona ayrılır, eğitim kurslarıyla hedef topluluklarında uzun zaman öğretimden uzak kalan kadın öğretmenlerin verimliliğini artırmanın yanı sıra öğretim kadrolarının boşluğunu doldurmak için, kriz durumlarında öğrencilere ve eğitim rehabilitasyonuna yönelik eğitim kursları düzenlendi. Eğitim kurslarının bitiminden sonra nitelikli kadın öğretmen sayısı 175’tir.
  Aynı zamanda abluka ve yüksek fiyatlar sebebiyle çocuklarının giyimini temin etmekte zorlanan anneler, özellikle çocuk giyim ihtiyacını karşılamak için, hem de çocukların ve kadınların yaşam durumunu iyileştirmek amacıyla bir grup kadın (20 kadın) için dikiş kursları kurulmuştur.
  Proje, Şam kırsalında bulun Doğu Guta’deki Ayin Terme, Kefrbatna , Sekbe ve Cisrin bölgelerini kapsadı.

  Surıyeli Çocukarı Koruma Projesi:
  Proje, yetim kalan çocuklar ve annelere güvenli bir sığınak sağlamak ve çocuklar için ön psikolojik destek sağlamak amacıyla çalıştı. Proje yetim çocuklar, anneleri ve zarar gören kadınlara, güvenli bir barınma evi sağlayarak, neredeyse günlük bombardımana maruz kuşatılmış alanlarda, çocuklar için psikolojik destek sağlamak adına bir merkez eksikliği sorununun çözümünde katkıda bulunmuştur. Proje, Humus ilindeki kuşatma altındaki Al-Resten ve Al-Hula bölgelerinin yanı sıra başkent Şam’ın güneyinde Yarmouk kampını hedef aldı. Proje 700 kadın ve çocuğa yarar sağlamıştır.

 • WASH Projesi

  Proje, Suriye’de su kalitesi izleme harcamalarını destekledi. Bu alanda çalışan ekiplerin kapasitesi ve bu program için sorumlu merkezi ekibinin genişletilmesi ve kimyasal ve bakteriyolojik test laboratuvar cihazların satın alınması, içme suyunun sterilizasyonu için klor maddesini sağalması için destekte bulundu. Proje, suyun sebep olduğu birçok bulaşıcı hastalığın yayılımını ortaya koymuştur. Proje, Hama, İdlib, Lazkiye, Halep, Rakka, Deir El-Zour ve El-Haseke illerini kapsadı. Bu illerde bulunan nüfusun tamamı projeden yararlanıcı olarak kabul edilir. Programa verilen hibe tarafından finanse edilen etkinlikler 83.000 ABD dolarına ulaştı ve EWARN tarafından uygulandı.

   

  Fırınları Ve Değirmenleri Destekleme Projesi:
  Proje, un ve ekmek ihtiyacını karşılamak için fırın içermeyen yerleşim alanlarında yeni fırınlar ve fırınlara un temin etmek için değirmenler kurulmasını sağladı.
  Daraa ilinin İnhel şehrinde bir fırının taşınması ve yeniden işletilmesinin yanı sıra, Kuneytıra vilayetine temel ekipman sağlayarak yeni bir fırın kuruldu ayrıca Başkent Şam’ın Cobar mahallesinde bir değirmen kuruldu. Proje, ekmek ve un sorununun çözümüne ve fiyatlarının azaltılmasına katkıda bulunmuştur.

   

  İçme suyu pompa istasyonlarının rehabilitasyonu ve aktivasyonu projesi ile içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakımı:
  Proje, elektrik ekipmanlarının bozulmasına ve bazı mekanik ve elektrikli ekipmanların çalınmasına ek olarak, içme suyu pompa istasyonlarının rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi ve bombardıman nedeniyle durdurulmuş olan içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin sürdürülmesi üzerinde çalıştı. Proje, halkın su temininde parası olmaması yüzünden içme suyunun sağlanmasına katkıda bulundu ve aynı zamanda halkın bilinmeyen ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kullanımını azaltmasına da katkıda bulundu. Proje, toplam faydalanıcının 221250 olduğu Daraa Valiliği’ne ek olarak Şam, Şam kırsalı ve Humus’un kuşatılmış bölgelerini kapsadı.

   

  Nasıriye Barajı ile Şeyh Miskin Barajı arasındaki çekiş kanalının restorasyonu:
  Proje, Daraa vilayetindeki Şeyh Miskin’deki Al-Sukkariya bölgesinde Nasiriye Barajı ile El-Dabbara Barajı arasındaki kanalın yoğun bombardıman sebebiyle bir kısmının tahrip edilmişti, Daraa’nın büyük alanlarına su götürmek için sulama kanalını tekrar ıslah ederek desteklemiştir. Daraa Belediyesindeki Teknik Hizmetler Müdürlüğü projeyi 15.275 dolarlık bir maliyetle uygulamıştır. Proje, hedeflenen bölgedeki tarım sektörünün iyileştirmesinde katkıda bulunmuştur.

Galeri̇

İnfografik

Videos