Su ve Çevre Sağlığı Programı

WASH Videolar

WASH Raporlar

Infografik

Program Tanımı:

Program, hastalıklardan arındırılmış bir ortam sağlamak için güvenli içme suyuna erişim, gelişmiş sağlık hizmetleri ve hijyeni güçlendirmek için destek sağlamaktadır.

 

Amaçlar:

 • Su, sanitasyon ve hijyen sektörünün ihtiyaçlarını değerlendirmek.
 • Su kalitesini ve su sterilizasyon sürecinin kontrol etmek.
 • Sağlık eğitimlerinin arttırılması ve bilinçlendirme.
 • Su ve Hijiyen projeleri koordinasyonu.
 • Su ve Hijiyen ortakları için kapasite geliştirme.

 

Başlıca görevler ve faaliyetler

 • Su, sanitasyon ve Hijyen konularını iyileştirmek için gözetim, verileri toplamak ve planlamayla programlar hazırlama.
 • Projeleri uygulamak, incelemek, tasarlamak ve takip etmek.
 • Tüm su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerini denetlemek ve takip etmek.
 • İlgili makamlarla koordineli olarak projelerin planlanması ve uygulanması yoluyla çevresel kirliliğin azaltılmasına katkıda bulunmak.
 • Su, sanitasyon ve hijyen konularında yapılan toplantılar ve çalıştaylarda Yardım ve Koordine Birimini temsil etmek.
 • İlgili fon sağlayıcılarla koordinasyon sağlamak ve gerekli desteği almak.
 • Sağlık eğitimlerinin arttırılması ve bilinçlendirme.

 

 

Videolar